Nyheter

Nytt ”verktyg” tar machotempen på din arbetsplats

Hur macho är din arbetsplats? Nu kan ni ta "tempen" med det nya verktyget Machometern. Foto: Getty Images och Byggcheferna

Hur macho är din arbetsplats? Byggcheferna lanserar machometern – ett webbaserat verktyg för att ta tempen på den egna arbetsplatsens företagskultur.
– Tyvärr finns det fortfarande mer machokultur inom samhällsbyggnad än vi som bransch har råd med, säger Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna.

Machometern är ett webbaserat självtest som är tillgängligt för alla. Testet ger en uppfattning om hur medarbetarna i en organisation upplever arbetsklimatet och kan ses som ett verktyg för att få igång en dialog i den egna arbetsgruppen.

– Vi ville hitta ett lekfullt sätt som gör att fler får upp ögonen för vad machokultur kan vara. Att själv ta machotempen på egna arbetsplatsen går snabbt och enkelt. Eftersom Byggchefernas uppdrag är att arbeta för en mer inkluderande bransch så hoppas vi framför allt att chefer – både medlemmar och andra i vår bransch – ska vilja använda den för att få igång en dialog om machokultur på den egna arbetsplatsen, säger Jeanet Corvinius.

Enligt Jeanet Corvinius upplever många i branschen machokulturen som ett problem.

– Tyvärr finns det för mycket machokultur inom samhällsbyggnad, men än vi som bransch har råd med.

Enligt Byggchefernas senaste mätning (Machoindex 2022) uppfattar hälften av alla chefer i samhällsbyggnad att det finns en machokultur. Det är fyra procentenheter sämre jämfört med den mätning som gjordes våren 2020. Under pandemin har utvecklingen gått än mer åt fel håll.

Machokultur kan yttra sig på flera olika sätt.

– Det klart största problemet är de diskriminerande skämten. Enligt sju av tio chefer skämtas det grovt om etnicitet, sexuell läggning och om ”hur kvinnor är”. Kan vi bara lära oss skämta så alla kan skratta så skulle vi direkt få en mycket mer inkluderande och schysst arbetsmiljö, menar Jeanet Corvinius. 

Andra uttryck för machokultur handlar om att inte visa svaghet, att inte sätta jobbet i första hand samt om styrka och uthållighet. Många av frågorna i självtestet handlar just om acceptansen för att visa känslor och be om hjälp.

Kan machometern bidra till en bättre företagskultur?

– Jag tror alla initiativ som bidrar till att människor blir mer medvetna om machokultur kan vara en del i att skapa en schystare, sundare, säkrare och mer inkluderande kultur i hela branschen. De flesta vill inte vara oschyssta eller diskriminerande men kan behöva hjälp att se bortom den egna normen för att lyckas med det i praktiken.

Machometern är en förenklad version av mätverktyget machoindex, som 2020 utvecklats av Byggcheferna, i samarbete med psykologen och forskaren Magnus Johansson. Byggchefernas förhoppning är att Machometern ska bli lika populär för chefer som exempelvis Samtalslådan på Stoppamachokulturen.nu varit, och att den ska fungera som ett lekfullt verktyg för att få igång en dialog i den egna arbetsgruppen.

Gör testet här>>