Byggprojekt

Peab bygger lägenheter och kontor för 368 miljoner

Skiss över det nya kvarteret: flervåningshus med tegelfasad.
Projektet omfattar två sammanhängande byggnader, innergård samt ett stort gemensamt garage under mark i det nya kvarteret Grävlingen i centrala Jönköping. Bild: Tengbom

Peab får uppdraget att bygga 191 hyreslägenheter, kontor och garage i Jönköping. Beställare av hyreslägenheterna är Brandtornet AB och beställare av kontorsbyggnaden är Hamhus AB. Den totala kontraktssumman uppgår till 368 miljoner svenska kronor.

Projektet omfattar två sammanhängande byggnader, innergård samt ett stort gemensamt garage under mark i det nya kvarteret Grävlingen i centrala Jönköping. Kvarteret ska bestå av ett nytt bostadshus med 191 hyreslägenheter om ett till tre rum och kök samt en ny kontorsbyggnad om cirka 6 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelad på sex våningsplan. Fasaderna kommer till största delen att bestå av tegel. Båda byggnaderna, som ska förses med takterrasser, ska byggas enligt Miljöbyggnad silver.

Ytan där byggnaderna ska uppföras är belägen i den västra delen av Jönköping, i anslutning till Jönköping University, och utgörs idag av cirka 150 parkeringsplatser.

– Vi är glada och stolta över att ha fått förtroendet att förverkliga Brandtornets och Hamhus byggnation på ett av Jönköpings bästa lägen. Projektet ligger väl i linje med vår ambition att verka lokalt och att erbjuda våra kunder en närproducerad produkt, säger Anders Bergeling, regionchef Peab.

Peabs uppdrag är en totalentreprenad och startar i december 2024. Jönköpings kommun ska före det genomföra en sanering av tomten, som startar före sommaren 2024. Färdigställande beräknas i maj 2028.

Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2024.