Nyheter

Razzia på byggen: 18 personer omhändertogs

Polisen i Södertälje och gränspolisen i region Stockholm samarbetade vid en razzia mot fyra byggarbetsplatser. Även Arbetsmiljöverket och Skatteverket ingick i insatsen. Foto: Getty Images

I en storrazzia mot fyra byggen i Södertälje och Nykvarn omhändertogs 18 personer som arbetade illegalt och saknade arbetstillstånd.
Det var öppna grindar in till byggarbetsplatserna, det fanns ingen kontroll över huvud taget, säger Britt Marie Talonpoika, polisinspektör i Södertälje.

Vid två tillfällen i november och december kontrollerade polisen i Södertälje och gränspolisen i region Stockholm, tillsammans med Arbetsmiljöverket och Skatteverket, 92 personer på fyra byggföretag i Södertälje och Nykvarn. På tre av dessa byggen omhändertogs totalt 18 personer med utländsk hemvist som arbetade illegalt och saknade arbetstillstånd.

– Det handlade främst om personer från Ukraina och Uzbekistan, säger Britt Marie Talonpoika, polisinspektör vid polisen i Södertälje.

Avvisades från Sverige

Vid den första insatsen i november hittades sex personer som arbetade illegalt. Dessa omhändertogs och avvisades. De får också återreseförbud.

Läs mer: Razzia-mot-byggarbetsplats>>

Vid nästa tillfälle i december kontrollerades ytterligare två byggarbetsplatser. På en av dessa hittade polisen 12 personer som alla arbetade illegalt, vilket motsvarar en tredjedel av de totalt 36 personerna som vistades på den arbetsplatsen.

– Dessa arbetsgivare, som utnyttjar och tjänar pengar på andra människors utsatthet och samtidigt undanhåller svenska staten skatteintäkter, är nu misstänkta för brott och anmälningar är upprättade. Många av dessa företag är oseriösa och vill bara vill tjäna pengar. I många fall drivs de av den organiserade brottsligheten, säger Britt Marie Talonpoika.

Stora brister i skalskyddet

Hon konstaterar också att skalskyddet på arbetsplatserna var undermåligt.

– Det fanns ingen inpassseringskontroll över huvud taget. Byggarbetsplatserna var helt öppna, det sakandes snurrgrind och var bara att gå in.

Enligt Britt-Marie Talonpoika måste något akut förändras.

–Det går inte att ha underentreprenör på underentreprenör där ingen tar på sig ansvaret. Jag tycker lagen borde ändras så att ansvaret hamnar på byggherren.

Läs mer: Fortsatt fokus på byggbranschen>>

Allvarliga fallrisker

Men vid razziorna upptäcktes inte bara ekonomisk brottslighet, utan även om stora briser i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket hittade en rad arbetsmiljöbrister, bland annat när det gäller fallrisker. ”En del fallrisker var så allvarliga att Arbetsmiljöverket fattade beslut ett omedelbart förbud mot att fortsätta delar av arbetet”, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

De konstaterar också att flera av arbetstagarna inte kunde uppge vem deras arbetsgivare var.

– Vi ser arbetstagare som riskerar att skadas allvarligt på grund av brister i fallskyddet, det är oacceptabelt, säger Anna Nordenmark, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

Myndighetssamverkan

Regeringen har gett åtta myndigheter i uppdrag att utveckla effektiva metoder för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

De myndigheter som deltar i samarbetet är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.