Nyheter

Regeringsförslag om närvaroliggare

Finansdepartementet presenterar ett lagförslag om närvaroliggare i byggbranschen.  Syftet är att minska förekomsten av svartarbete och skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen.

Förslaget innehåller bland annat en anmälningsskyldighet till Skatteverket i samband med byggstart från alla företag som ska vara på byggarbetsplatsen samt att en daglig närvaroförteckning ska föras inom projektet och skickas till Skatteverket varje månad. 

– Äntligen kommer ett lagförslag för ordning och reda i byggbranschen, det har vi efterlyst i sju långa år, säger Peter Löfgren , utvecklingschef Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Reglerna som föreslås är anpassade till byggbranschens skiftande förhållanden. Byggherren ska bland annat anmäla till Skatteverket att byggverksamhet ska påbörjas. De näringsidkare som sedan utför arbete på byggarbetsplatsen ska ansvara för att deras anställdas närvaro dokumenteras i personalliggaren.

Vidare föreslås att näringsidkaren ska skicka personalliggaren till Skatteverket en gång i månaden. Systemet utvecklar såväl byggherrens som entreprenörernas ansvar och bidrar bland annat till att synliggöra entreprenörskedjan.

– Nu blir det svårt för de oseriösa aktörerna att bedriva sin ljusskygga verksamhet och högst påtagligt dyrt om de trots allt försöker sig på det.

Enligt Peter Löfgren kommer den nya lagen om närvaroliggare att innebära ett visst mått av ökad administration för branschens företag, men det är ett väl motiverat merarbete för den sunda konkurrensen och för de säkra arbetsplatsernas skull, menar han.

Även från branschförbunden kommer positiva kommentarer.

– Äntligen kommer lagförslaget som kraftigt motverkar förekomst av svartarbete inom byggbranschen. Det här kommer göra det än svårare för oseriösa aktörer i byggbranschen att bedriva sin verksamhet och skapar sundare konkurrensförhållanden inom branschen, kommenterar Björn Hellman, vd på Målaremästarna, förslaget.