Rapport

Rejäl nedgång i antalet produktionsstarter för JM

Johan Skoglund, vd och koncernchef för JM. Bild: JM

JM:s intäkter ökade något det första kvartalet, men rörelseresultatet minskade till 417 miljoner, från förra årets 477 miljoner kronor. Produktionsstarterna minskade från 808 till årets 214.  

JM:s delårsrapport för januari-mars visar på ökade intäkter, från förra årets 3 854 miljoner kronor för samma period till årets 3 962 miljoner kronor. Resultatet före skatt minskade till 398 miljoner kronor (450) och resultatet per aktie uppgick till 4,80 kronor (5,20). Antal sålda bostäder minskade till 479 (995) och produktionsstarterna till 214 från förra årets 808.

Lågt antal produktionsstarter

Vd:n och koncernchefen Johan Skoglund skriver i en kommentar att ”rådande marknadsförutsättningar såsom stigande marknadsräntor och inflation samt kunders ökande levnadskostnader har betydande påverkan för JM:s förmåga att upprätthålla bostadsproduktionen. Som en konsekvens har vi ett lågt antal produktionsstarter under kvartalet.”

”Tungt hjärta”

Samtidigt möjliggör den svaga konjunkturen för att köpa mark och byggrätter i attraktiva lägen, enligt Skoglund som också i kommentaren nämner onsdagens offentliggörande om varslet. ”Det är med tungt hjärta som vi nu bedömt det nödvändigt att anpassa koncernens bemanning genom en minskning med cirka 200 medarbetare”.