Nyheter

SH Bygg om varslet: ”Ett svårt beslut att ta”

Dalia Ramzi vd för SH bygg, sten och anläggning
Dalia Ramzi vd för SH bygg, sten och anläggning. Foto: SH bygg

Sh bygg, sten och anläggning, varslar 26 anställda. Främst berörs tjänstemannaorganisationen.
– Det är självklart ett svårt och väldigt tråkigt beslut att ta. Men vi är tvungna, säger Dalia Ramzi, företagets vd.

2020 slog SH Bygg omsättningsrekord. Under 2021 gjorde företaget flera satsningar, som att bygga nytt huvudkontor i Uppsala, men omsättningen minskade på grund av pandemin.

 – Vi gick in i 2022 med en sedan tidigare ansträngd situation till följd av bland annat coronapandemin. Under året har sedan världskonjunkturen förändrats i en extremt snabb takt, bland annat till följd av kriget i Ukraina, inflationen och ökade räntor. Priserna på varor och tjänster ökar och de ekonomiska utsikterna för 2023 är kraftigt försämrade. Sammantaget förväntar vi oss en ytterligare krympande orderstock och omsättning samt dessutom pressade marginaler, säger Dalia Ramdi, vd för SH Bygg.
 
I september togs beslutet att varsla 26 personer.

– Det är självklart ett svårt och väldigt tråkigt beslut att ta. Men vi är tvungna. Nästa år har vi funnits i 100 år och den här omställningen är ett sätt för oss att säkerställa att vi har ett hållbart och stabilt bolag även de kommande 100 åren.

Vilka roller och arbetsställen är det som berörs?
– Vi har sett över våra overheadkostnader och främst gjort förändringar i vår tjänstemannaorganisation.
 
Hur ser du på framtiden?
– Vi har väldigt engagerade medarbetare och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer ta oss igenom den här krisen, säger Dalia Ramsi.

Har över 400 anställda

Sh Bygg sten och anläggning

  • Verksamheter: Anläggning, bygg, byggservice, mät, sten, trädgård. Dotterföretag inom: Betong och Asfalt och systerföretag inom Fastighetsutveckling.
  • Enligt senaste årsredovisning var omsättningen för 2021 1 589 866 (1 649 527) tkr.
  • Bolaget har 432 anställda.