Nyheter

SSM avser att avyttra entreprenadverksamheten

Mattias Roos, vd och koncernchef SSM. Foto: SSM

Bostadsutvecklaren SSM inleder nu ett förändringsarbete som går ut på att fokusera på kärnverksamhet, avyttra entreprenadverksamheten och inleda ett strategiskt samarbete med Mecon.  Syftet med dessa förändringar är att förstärka långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet.

SSM Holding AB avser att genomföra strategiska förändringar i syfte att förstärka långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet. Bolaget har för avsikt att fokusera kärnverksamheten till affärs- och projektutveckling, försäljning samt eftermarknad.

I samband med detta avser bolaget att avyttra entreprenadverksamheten och istället inleda ett samarbete med entreprenadbolaget Mecon Bygg,  ett bolag som är specialister inom kostnadseffektiva totalentreprenader för flerbostadshus. 

Till följd av det planerade samarbetet för SSM och Mecon diskussioner om att överlåta SSM:s entreprenadverksamhet som består av ett 20-tal medarbetare till Mecon. Mecons specialistkompetens inom stora entreprenader förväntas påverka SSM:s projektmarginaler positivt över tid, i övrigt bedöms överlåtelsen ha en marginell resultatpåverkan för SSM under 2019.  

– Genom att etablera ett strategiskt samarbete med Mecon, en av branschens effektivaste byggbolag, ökar vi vår konkurrenskraft i att utveckla nya bostäder från idé till dess att nyckeln kan överlämnas. Det känns också tryggt att ge våra medarbetare möjligheten att övergå till ett bolag som präglas av kvalité samt lika värderingar och kultur som SSM, säger Mattias Roos, verkställande direktör SSM, i ett pressmeddelande.

– Mecon kommer att kunna bidra med mångårig erfarenhet inom bostadsbyggande och tillföra kompetens tidigt i byggprocessen för att producera kostnadseffektiva bostäder. Vi gläds också åt möjligheten till att få hälsa nya medarbetare välkomna till oss, säger Mikael Bölander,
verkställande direktör för Mecon Bygg. 

SSM kommer nu att påkalla MBL-förhandlingar avseende de planerade förändringarna.