Nyheter

SSM-tvist förhandlas i tingsrätten

Den omtvistade fastigheten i Solna. 56 köpare har stämt Brf West Side Solna. Foto: Susanne Bengtsson

Ett femtiotal bostadsköpare har stämt Brf West Side i Solna, bland annat för försenat tillträde.

Ett av målen är uppe till huvudförhandling  i Stockholms tingsrätt den 8 – 9 april 2019. 
SSM Holding förklarar själva i ett pressmeddelande vad tvisten gäller: 
”Brf West Side Solna erhöll den 4 december 2017 en hävning av ett förhandsavtal från ett par som köpt en bostadsrätt i projektet West Side Solna. Den 20 februari 2018 utfärdades stämning efter ansökan från paret som yrkar att tingsrätten ska förplikta bostadsrättsföreningen att återbetala parets tidigare erlagda förskott om 25 000 kronor samt ränta. Hösten 2018 har paret även åberopat att förhandsavtalet innehåller formfel och de sade även upp avtalet för frånträdande. Härutöver har de yrkat ersättning för rättegångskostnader.”

Enligt SSM Holding så är det Brf West Side Solnas uppfattning att avtalet är giltigt och att såväl hävningen som uppsägningen är ogrundade. Föreningen anser att parterna hela tiden agerat som om förhandsavtalet varit giltigt och skulle fullföljas.

Utöver den aktuella tvisten så har ytterligare ett femtiotal bostadsköpare hävt sina förhandskontrakt och stämt Brf West Side Solna rörande återbetalning av tidigare erlagt förskott till bostadsrättsföreningen. Stockholms tingsrätt har inte angivit datum för när dessa tvister kommer att tas upp för prövning. 

Enligt SSM är inflyttning i Brf West Side Solna beräknad att påbörjas under tredje kvartalet 2019.

Dom i målet kommer att meddelas den 14 maj.