Nyheter

Station ovanpå spåren

Flygvy över planområdet vid Stockholms Centralstation. Bild: Jernhusen

Jernhusen vill bygga en station ovanpå spåren, något som kan blir möjligt genom överdäckning av området mellan Vattugatan i söder och Kungsbron i norr.
Nu har de lämnat in en detaljplaneansökan till Stockholms stad.

Dessutom ska den befintliga Centralstationen kompletteras med två byggnader norr och söder om Klarabergsgatan. Framtidens station möjliggör enklare tillgång till plattformarna för resenärerna och ska länkas ihop med nuvarande station.

Jernhusen och Stockholms stad är överens om att starta ett utvecklingsarbete tillsammans för området.

– Stockholm växer och om 20 år förväntas en fjärdedel av Sveriges befolkning bo i huvudstadsregionen. Ett land i tillväxt behöver en fungerande infrastruktur och en ny centralstation är en del av lösningen på framtidens ökande transportbehov, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen, i ett pressmeddelande.

Varje dag rör sig över 200 000 resenärer och besökare på Stockholms Centralstation och 2030 beräknas dubbelt så många röra sig i hela centralstationsområdet. När Citybanan öppnar 2017 blir det möjligt att bygga över spåren då ett tidsfönster uppstår när det under några år blir färre tåg på bangården. En ny station kan stå klar tidigast 2022.

– Stockholm växer och utvecklas. Nu finns här möjligheten att fylla ett hål stadsbilden och skapa förutsättningar för ett än mer levande city, säger Roger Mogert, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad.