Nyheter

Stockholm blir EU:s miljöhuvudsstad

Nästa år kommer Stockholm att axla den nya rollen som EU:s miljöhuvudstad. Utnämningen ger Stockholm tillfälle att visa upp svenska miljölösningarna för en internationell publik.

I hård konkurrens med dryga trettiotalet andra städer blev det igår klart att Stockholm och Hamburg kommer att bli EU:s första miljöhuvudstäder under 2010 och 2011. Stockholm får utnämningen under 2010 och året efter blir det Hamburgs tur.

Det nyinstiftade priset delas ut av EU-kommissionen och är tänkt att uppmuntra Europas städer att förbättra livskvalitén för medborgarna genom att ha miljön i åtanke i stadsplaneringen. I Europa bor omkring 80 procent av invånarna i städer, vilket gör hållbara städer till ett central område inom EU:s miljöpolitik.

Vinnarna presenterades på måndagen under en ceremoni i Bryssel av miljökommissionären Stavros Dimas.
— Jag ber att få gratulera Stockholm och Hamburg för sina ansträngningar att prioritera miljö och livskvalitet. Genom sina åtgärder för att lösa problemen med luftföroreningar, omfattande trafik och trafikstockningar, växthusgasutsläpp samt avfallshantering och rening av avloppsvatten kan Stockholm och Hamburg visa vägen för resten av Europa, sade Stavros Dimas under prisutdelningen.

Miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) var på plats för att ta emot priset.
— Bland de nominerade fanns idel värdiga vinnare. Det är otroligt positivt att så många europeiska städer kan visa upp så många goda exempel. Att utmärkelsen tillfallit Stockholm är, mot bakgrund av den hårda konkurrensen, extra roligt och ett resultat av stadens långvariga och genomgående miljöarbete, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton.

Juryn uppmärksammade Stockholms ambitiösa mål att vara fossilbränslefri 2050. Staden får beröm för de införda trängselavgifterna, sin höga återvinningsgrad samt satsningarna på nya badstränder.

”Staden har ett integrerat förvaltningssystem som garanterar att miljöaspekterna beaktas i stadsbudgeten, driftsplaneringen, rapporteringen och övervakningen. Ungefär 95 procent av befolkningen bor närmare än 300 meter från grönområden som förbättrar den lokala livskvaliteten, möjliggör rekreation, vattenrening, bullerminskning och förbättrad biologisk mångfald och ekologi”, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

Många städer deltog

Ungefär 35 städer ansökte om att delta i utnämningen. Amsterdam, Bristol, Köpenhamn, Freiburg, Hamburg, Münster, Oslo och Stockholm gick till final. Malmö och Växjö lämnade också in ansökningar men gallrades bort innan finalen.

Juryn som valt vinnarna består av företrädare för EU-kommissionen, Europeiska miljöbyrån EEA, ICLEI (Local Governments for Sustainability), intresseorganisationen Transport & Environment (T&E), EU-huvudstädernas förbund (UCUE) samt regionkommittén.