Utbildning

Stort behov av plåtslagare och ventilationsmontörer

Det finns ett stor behov av att anställa plåtslagare och ventilationsmontörer i landet. Foto: Gettyimages
Det finns ett stor behov av att anställa plåtslagare och ventilationsmontörer i landet. Foto: Gettyimages

Rekryteringsbehovet bland plåtslagare och ventilationsföretag är stora samtidigt som få söker sig till branschen. Det visar en ny undersökning gjord av Plåt och Ventbyrån.
– Detta är en svår nöt att knäcka, säger Kaveh Nowroozi, projektledare på organisationen som arbetar med rekrytering och utbildning inom branscherna
.

Plåt och Ventbyrån (tidigare PVF Yrke & Utbildning) ägs gemensamt av fackföreningen Byggnads och arbetsgivar- och branschorganisationen Plåt & Ventföretagen. I undersökningen har man intervjuat totalt 150 plåt- och 150 ventilationsföretag i landet.

Tillgången till personal mycket dålig

Hälften av plåtföretagen uppger att kompetensbristen är det största hindret för expansion och cirka 40 procent av ventilationsföretagen säger detsamma. 59 procent av plåtföretagen och 73 procent av ventilationsföretagen har behov av att anställa ytterligare personer det kommande året. Rekryteringsbehovet det närmaste året för plåtslagerierna är i genomsnitt tre personer och för ventilationsföretagen 3,2 personer. 88 procent av plåtslagerierna och 86 procent av ventilationsföretagen anser att tillgången på kompetent personal är dålig eller mycket dålig.

– Svårigheten att anställa kompetent personal har ökat i båda branscherna. Samtidigt har behovet att anställa både på kort och lång sikt ökat hos majoriteten av plåt- och ventilationsföretag, säger Kaveh Nowroozi.

Dimensioneringsutredningen

Kompetensbristen hos plåtslagerier och ventilationsföretag påverkar, enligt Plåt och Ventbyrån, bostads- och infrastrukturutvecklingen i hela landet. En brist som kommer förvärras då få unga söker sig till branscherna samtidigt som en stor andel närmar sig pensionsåldern.

– Det är en svår nöt att knäcka och det gäller generellt yrkesprogrammen. Det pågår en dimensioneringsutredning som eventuellt kan vara ett svar på problemet. I övrigt handlar det mycket om att synliggöra dessa yrken, motarbeta fördomar och öka attraktionskraften. Något som vi lobbat för länge är att även göra yrkesprogrammen högskoleförberedande i grunden och det är ju något som regeringen tog beslut om för bara några veckor sedan.

Resultatet från undersökningen i siffror:

• 59 % av plåtföretagen och 73 % av ventilationsföretagen har behov av att anställa ytterligare personer det kommande året.

• På ett års sikt har plåtslagerierna ett genomsnittligt rekryteringsbehov på tre personer och ventilationsföretagen 3,2 personer.

• På tre års sikt svarade 51 % av plåtslagerierna och 59 % av ventilationsföretagen att det finns behov av att anställa ytterligare personal.

• På tre års sikt är plåtslagerierna ett genomsnittligt rekryteringsbehov på 4,1 personer och ventilationsföretagen 5,1 personer. Det har skett en kraftig ökning på ventilationssidan, då vår tidigare undersökning (2018) visade att behovet var 3,8 personer.

• Rekryteringsbehovet på tre års sikt har ökat hos både plåtslagerierna och ventilationsföretagen. Den tidigare mätningen visade att 46% har ett rekryteringsbehov och den senaste undersökningen visade att 51% har ett rekryteringsbehov. Motsvarande siffror för ventilationsföretagen är 50% respektive 59%.

• 88% av plåtslagerier och 86% av ventilationsföretag anser att tillgången på kompetent personal är dålig eller mycket dålig.