Nyheter

Stora projekt lyfte Zenguns omsättning

Mick Salonen Högberg, vd för Zengun
Mick Salonen, vd för Zengun. Foto: Zengun

Resultatet minskade något, men Zengun ökade omsättningen i fjärde kvartalet.
I det fjärde kvartalet fokuserade vi på att leverera i våra projekt och förvalta de förtroenden vi vunnit under året, kommenterar Mick Salonen, vd och koncernchef.

I fjärde kvartalet gick flera av bolagets kommersiella innerstadsprojekt in i en intensiv produktionsfas, bland annat Vecturas fastighet Forskaren i Hagastaden och Pembrokes projekt i Kv. Hästen 21 vid NK.

I vd-ordet skriver Mick Salonen att utvecklingen av Haga Norra i Solna fortsatte tillsammans med Fabege och Brabo Stockholm. Under perioden avslutade Zengun drygt tre års produktion av ett bostadshus med 418 lägenheter.

Resultatet före skatt uppgick till 13,6 miljoner kronor, att jämföra med 9,2 i fjärde kvartalet 2021. Resultatmarginalen för perioden var 3,5 procent jämfört med 4,2 procent i Q4 2021.

Mick Salonen konstaterar att det fjärde kvartalet präglades av utmaningar i vår omvärld, med materialbrist, kostnadsökningar, energikris och ett pågående krig i Europa.

”Därför är de många framgångarna i detta kvartal av extra stor betydelse”, skriver han.

Zengun, Q4 och helår

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 742,7 Mkr (622,0)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 26,0 Mkr (26,3) motsvarande en EBITDA-marginal om 3,5% (4,2%)
 • Resultat före skatt uppgick till 13,6 Mkr (9,2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67,7 Mkr (-2,0)
 • Orderingången uppgick till 159,6 Mkr (1 073,4)
 • Orderstocken uppgick till 3 633,1 Mkr (3 244,3)

Januari – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 468,8 Mkr (1 777,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 102,5 Mkr (81,4) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,2% (4,6)
 • Resultat före skatt uppgick till 45,2 Mkr (16,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 74,1 Mkr (73,1)
 • Orderingången uppgick till 2 857,6 Mkr (3 967,0)