Nyheter

Strömsholmen väcks till liv

Detaljplanen rymmer bland annat parker och en byggrätt på tre våningar. Bild: Erik Telldén

Strömsholmen i Norrköping står inför en stor omvandling.
Kommunen har kommit långt i planerna på hur den centralt belägna ön åter ska bli en välkomnande oas för både Norrköpingsborna och stadens många besökare, och söker nu intressenter som vill vara med och väcka ön till liv igen.

Enligt den färdiga detaljplanen ska Strömsholmen rymma såväl parkmark som en byggrätt i tre våningar, där bottenvåningen ska hysa verksamheter som riktas till allmänheten. Det kan röra sig om allt ifrån restaurangverksamhet till friskvård och kultur, det viktiga är att intressenten ligger långt fram i sina planer och exempelvis har kontaktat ett byggföretag som är redo att inom kort sätta spaden i marken.

-Strömsholmen är en unik plats i Norrköping, så vi lägger stor vikt vid att de förslag vi får in både omfattar en verksamhet som lockar till sig besökare och att den byggherre som tilldelas marken är införstådd i att platsen kräver en väl genomarbetad arkitektonisk gestaltning, säger Malin Cuclair, mark- och exploateringsingenjör, i ett pressmeddelande. 

-Verksamhetsidéerna bör även vara året-runt-verksamheter så att Strömsholmen får vara levande året om, säger stadsplaneringsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S). Som komplement till de verksamhetsideer man nu söker, undersöker även Norrköpings kommun möjligheten att skapa ett kommunalt bad i anslutning till Strömsholmen.