Nyheter

Studenterna har flyttat in i labbet

Axel Solhall.

De ska ingå i ett experiment med syfte att accelerera innovationstakten i samhällsbyggnadssektorn.
Nu har de första studenterna flyttat in i KTH Live-in-Lab.
– Google och Facebook vet redan allt om mig så jag är inte orolig att bli kartlagd, säger Axel Solhall, var nya studentrum är utrustat med sensorer och mätpaneler.
 

KTH Live-In Lab är en testbädd i en verklig miljö för forskning, utveckling och test av ny teknik och nya metoder. Syftet är att förkorta ledtiderna från forskning till introduktion, att utmana sättet vi bygger och bor samt se över hur olika typer av geometrier samverkar med tekniker och användare.

– I Live-in-Lab kan vi prova olika innovationer och ta dem vidare ut i den moderna bostaden. De flesta vill bo i städer, och nu när vi ska bygga så mycket behöver vi hitta hållbara lösningar, säger Sigbritt Karlsson, rektor på KTH, i samband med invigningen.

Viktiga pusselbitar i projektet är de fyra studenter som har fått möjlighet att flytta in i de experimentella studentlägenheterna. Lägenheterna, som är på cirka 22 kvadratmeter, ligger i botten på Einar Mattssons studentbostadshus på KTH Campus. De är utrustade med sensorer som ska mäta hur studenterna lever, till exempel vad gäller vattenförbrukning och elförbrukning.

– Jag ansökte om att få flytta in. Jag tycker det är väldigt coolt med ny teknik, säger Axel Solhall, 23 år, som studerar femte året på elkraftsteknik.

Han är inte rädd för att bli kartlagd.

– Google och Facebook vet redan allt så det är ingen större skillnad, säger han.

Även Natalia Londoño, mattestudent från Colombia, tycker att det är spännande att få ingå i ett experiment.

– Jag är en öppen person och är väldigt öppen med min data. Jag har inga problem med det.

Jonas Anund Vogel är projektledare för KTH Live-In Lab. Han berättar att de genom ett tioårigt hyreskontrakt har tillgång till den innovationsmiljö som är bygglovsbefriad i detaljplanen.

– Idéen föddes 2013. 2015 började vi projektera, och 2018 var det byggstart. Det är en väldigt komplex byggnad trots att den bara består av fyra lägenheter.

Anders Byggare upphandlades som entreprenör för Live-in-Lab.

– Det här är en extremt tekniskt komplex byggnad. Här finns väldigt mycket installationer, och dessutom ska alla system integreras. I branschen är vi ovana att bygga på det här sättet, just att få alla system att prata med varandra, säger Linus Thorberg, platschef på bygget.

För de fyra studenterna väntar nu ett som ”försökskaniner”. De har möblerat sina lägenheter personligt och kan följa alla mätningar i realtid. Det enda Axel Solhall saknar är en diskmaskin.

– Det är mer miljövänligt att diska i maskin än för hand.

FAKTA KTH Live-in-Lab 

  • KTH Live-In Lab är en innovationsmiljö för forskning och utveckling av bygg- och fastighetsrelaterade tekniker och metoder. Genom ökad inovation möjliggör KTH Live-In Lab utveckling av framtidens resurseffektiva och hållbara byggnader. 
  • Testbädden är även en nod för samverkan mellan akademin och näringslivet.
  • KTH Live-in Lab etableras under 2016 med hjälp av en donation från Einar Mattsson samt bidrag från VINNOVA, Boverket, Semrén & Månsson, Ericsson, Belkab, Grunditz Göransson Arkitekter och Pinab Inneklimat.  
  • KTH Live-In Lab har fyra testbäddar som i år kopplas samman i samarbete med Schneider Electric; Testbed KTH (innovationslägenheter på KTH Campus, Testbed EM (Einar Mattssons 305 studentlägenheter på KTH Campus), Testbed AH (Akademiska Hus nya undervisningshus på KTH campus) samt Testbed NCH (Nordic Choice Hotel Hobo i centrala Stockholm).
  • Forskningsprojekt i KTH Live-In Lab kommer att pågå i minst tio år och finansieras delvis av Vinnova.