Nyheter

Svensk konsult satsar internationellt

Konsultbolaget står fast förankrat i den svenska byggsektorn. Men nu är det dags för nästa steg. ”Vi ska jobba mer internationellt,” säger vd-n.

Det är det svenska konsultföretaget Tyréns som tar steget ut på den internationella marknaden. De förvärvar AKT — ett konstruktionsföretag med kända projekt över världen.

Varför tar Tyréns det steget?

– Vi har bestämt att jobba mer utanför Sveriges gränser. Vi får också mer internationell konkurrens på den svenska marknaden att förhålla oss till, säger vd Ulrika Francke.

Hur ser du på den svenska marknaden?

– Den kommer säkert att växa, dels för att ekonomin ser bra ut och dels för att den offentliga sektorn köper allt fler tjänster som de tidigare utförde själva, säger vd Ulrika Francke.

Tyréns har tidigare jobbat som underkonsult i infrastrukturprojekt utomlands. Men detta är en ny satsning.

– Det är ett väldigt viktigt strategiskt beslut att jobba mer internationellt, säger Ulrika Francke. Kunskapsmässigt behöver vi ta till oss erfarenheter och andra sätt att arbeta. Det är inte säkert att vi alltid vet bäst.

AKT står för grundarnas namn, Adams Kara Taylor. Bolaget grundades 1996 och har sedan fem år tillbaka ingått i det börsnoterade internationella brittiska konsultföretaget WYG Group. De har en omsättning kring 120 miljoner kronor, 100 anställda och jobbar i stora projekt med världskända arkitekter, som Zaha Hadid, Foster+Partners och BIG.

– Det är ett väldigt spännande gäng som jobbar med konstruktion i tidiga skeden tillsammans med arkitekterna, säger Ulrika Francke.

Det förvärvade bolaget blir ett dotterbolag som ägs av Tyréns AB, tillsammans med företagsledningen i det nya bolaget. Robin Adams kvarstår som vd med bas i London för att arbeta på en internationell marknad.

Tyréns är konsult inom den svenska samhällsbyggnadssektorn och bildades 1942. Koncernen omsätter omkring en miljard kronor, har 1 000 medarbetare på ett 20-tal kontor runtom i landet. Ägare är Sven Tyréns stiftelse, efter grundaren.