Nyheter

Tecknar miljardavtal om sista delen av ESS

ESS i Lund. Foto: Perry Nordeng

Skanska har tecknat avtal med ESS, European Spallation Source, om att bygga tredje etappen av forskningsanläggningen i Lund.
Kontraktet är värt 2,5 miljarder kronor och arbetet utförs av Skanska Sverige, 75 procent, i samarbete med Skanska UK, 25 procent.

Den tredje etappen av forskningsanläggningen innefattar målbyggnad, experimenthallar, laboratorium, ett antal anslutande byggnader samt installationer i flera byggnader.

Skanska och ESS tecknade 2014 ett samverkansavtal för hela byggprojektet samt ett utförandeavtal för första etappen som bland annat innefattar schaktningsarbeten, acceleratortunnel och ett antal anslutande byggnader.

Den andra etappen som avtalades 2015 avsåg installationer i ett antal byggnader, ställverk och transformatorer, markarbeten inklusive pålning, landskapsarbeten samt betongarbeten till målbyggnad och experimenthallar. Med den tredje etappen är samtliga delar kontrakterade.

Byggarbetena som utförs av Skanska beräknas vara slutförda under 2020. Forskningsanläggningen blir klar för att ta emot externa forskare 2023.

Kontraktet är värt 2,5 miljarder kronor.
Det fördelas genom att cirka 1,9 miljarder kronor inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det fjärde kvartalet 2016, och resterande del i orderingången för Skanska UK i samma kvartal.

ESS, European Spallation Source, är en sameuropeisk forskningsanläggning som kommer att användas inom en rad forskningsområden som miljö, medicin, mat och material.
Anläggningen är en neutronkälla där forskare från hela världen ska kunna studera material för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.