Nyheter

Tunnelbyggare vill släppa ut mer vatten

Med nuvarande vattendom får tunnelbyggarna släppa ut 100 liter vatten i sekunden — som medelvärde under en månad. För litet, tycker Banverket, och begär tillstånd att öka uttaget till 150 liter i sekunden.

Banverket, som bytt namn till Trafikverket, vill öka tempot i tunnelbyggandet och planerar att söka tillstånd att släppa ut 50 procent mer vatten än idag.

Nuvarande vattendom – som begränsar det tillåtna utflödet av vatten till månadsmedelvärdet 100 liter per sekund hämmar tunnelbygget, enligt Trafikverket.

Tunnelborrmaskinen Åsa kan inte utnyttjas maximalt. Den måste då och då stoppas. Det kan bli långa uppehåll när vattenuttaget är begränsat till100 liter i sekunden. 50 liter till skulle betyda färre stopp, kortare uppehåll.

– Enligt våra beräkningar betyder inte en mer tillåtande vattendom att det totala utsläppsmängden vatten ökar. Tunneln byggs snabbare och man måste skilja på mängd och uttag per sekund, säger Henrik Frindberg, en av Trafikverkets miljöingenjörer i Hallandsås.

Samtidigt tänker Trafikverket begära tillstånd att pumpa tillbaka delar av vattnet i åsen efter att ha renats. Det vattnet ska kunna räknas av mot det som rinner ut. På så sätt kan höjer man ribban för uttag ytterligare ett snäpp.

I ett område tänker inte Trafikverket att begära någon uppluckring av vattendomen. Det är i Lyadalen, ett särskilt känsligt så kallat Natura 2000-område som ligger strax söder om Möllebackzonen där tunnelborrmaskinen befinner sig just nu. Där vill verket behålla begränsningen 100 liter per sekund.

I det ”samrådsunderlag” där verket redogör för de här preliminära planera står det:

” Trafikverket bedömer att lämplig tillståndstid uppgår till senast utgången av 2017.”

– Det ska inte tolkas som att vi inte tror oss bli klara med tunneln 2015 som vi sagt. Men vi vill ha en garantitid om något skulle behöva åtgärdas efter att tågen börjat gå, säger Henrik Frindberg.

Den nuvarande Vattendomen, 100 liter per sekund, upphör att gälla i juli i år.

Tunnelborren har nu nått det frysta området i Möllebackzonen i den östra tunneln.

– Det går betydligt nu bättre än under de senaste månaderna, säger Henrik Frindberg.