Nyheter

Utmärkelser för offentlig konst

Under festliga former — och med hjälp av artisten Magnus Uggla — delade Stockholm konst på måndagen ut stans finaste utmärkelser för offentlig konst för fjärde året i rad: Årets enprocentare och Årets projekt. Utmärkelserna uppmärksammar enprocentsregeln, som är helt avgörande för stockholmarnas offentliga konst. Dessutom delades ett hederspris ut.

Stockholms finaste utmärkelser för offentlig konst har delats ut för fjärde året i rad!

Årets enprocentare tilldelades traditionsenligt en 17 kilo tung enprocents-statyett i svart diabas och Årets projekt tilldelades diplom.

Samtidigt släpptes boken Konstprojekt 2012 med presentation av alla stockholmares nya offentliga verk som invigts de senaste 12 månaderna. 

Anna Haraldsson på Exploateringskontoret är utsedd till Årets enprocentare 2012 med följande motivering:
”Exploateringskontorets projektledare Anna Haraldsson tilldelas utmärkelsen Årets enprocentare för att hon synnerligen professionellt – med humor och humör – varit lojal med enprocentsregeln. Detta trots ibland motstridiga uppfattningar och olika viljor inom och mellan alla inblandade yrkesgrupper. Hon har också framgångsrikt drivit projektet över organisations- och konjunkturskiften och genom sina val av medarbetare. På så sätt har hon spelat en avgörande roll för att offentlig konst av högsta kvalitet tillkommit i Annedal. Vi på Stockholm konst vill därför framhålla Anna Haraldsson som ett föredöme i arbetet med enprocentsregeln, och därmed för och med stockholmarnas egen konst.”

Projektet Slättgårdsskolan med konstnärlig gestaltning av Lina Selander är utsett till Årets projekt 2012 med följande motivering:

”Den konstnärliga gestaltningen i Slättgårdsskolans nya gymnastikbyggnad utnämns till Årets projekt för den utomordentligt fina tillämpningen av enprocentsregeln. Den inspirerande, vackra och flerspråkiga videoinstallationen som idag finns infälld i entréhallens ena vägg, hade inte varit möjlig utan ett unikt samspel i projektgruppen: Lina Selanders konstnärliga idé, arkitekternas lyhördhet, beställarens öppenhet, skolledningens bejakande av teknik och elevernas och lärarnas generositet. Vi på Stockholm konst vill framhålla gruppens mod att förnya konst i skolmiljö som ett verkligt föredöme i arbetet för och med stockholmarnas egen offentliga konst.”

I år delar Stockholm konst dessutom ut ett hederspris till DN-journalisten Eva-Karin Gyllenberg:
”Tack för att du stilistiskt säkert, med korrekta fakta och humor, sprider kunskap om den offentliga konsten i Stockholm.”