Byggprojekt

Vågat bygge i Masthugget

Jonas Julin, projektchef för Våghuset på NCC. Foto: Henrik Ekberg

Projekt Våghuset var startskottet för utvecklingen av det omfattande stadsdelsprojektet Masthuggskajen i Göteborg. Just nu pågår finliret invändigt i kontorshuset, men det är inte så bara.
De översta våningsplanen blir sannolikt ett av Göteborgs mest spektakulära, säger Jonas Julin, projektchef för Våghuset på NCC.

Det är en iögonfallande byggnad som möter en vid Järntorget om man blickar ner mot Stena-terminalen – den böljade fasaden i en ganska smal, men hög huskropp. Glaspartiernas svängningar är betydligt större än vad älvens vågor brukar mäkta med att piska upp, men det är inte enbart det vattennära läget som är förklaringen till namnet på NCC:s kontorshus. Under stora delar av 1800-talet var en järnvåg placerad på Järntorget där metall vägdes och kontrollerades.

Bygget av NCC:s Våghuset påbörjades redan i december 2019 och nu återstår i stort sett enbart det invändiga arbetet och hyresgästanpassningar. Vilket inte är så lite. Det handlar om premium-kontor i ett attraktivt område, kraven är höga.

Annars har det mest komplicerade med Våghuset varit grundläggningsarbetet. Göteborg består av lera och slås något ner i leran finns risk för massaförskjutning, vilket kan innebära att andra byggen i närheten rubbas från sin position. Som till exempel betongtråget in till Götatunneln vars södra rör mynnar ut i närheten.

– Det tråget är känsligt för massaförskjutning. Därför jobbade vi en hel del med geoteknikprognoser vid pålningsarbetet; vi byggde ut och förstärkte med betong och stålpålar för att minska massaförskjutningen, säger Jonas Julin och fortsätter:

– Samtidigt har vi hela tiden haft med arkeologer som har övervakat när vi har schaktat. Skulle vi till exempel hitta ett gammalt skepp här så är det stopp för projektet medans de gräver ut. Men det blev som tur var bara lite porslin som dök upp i jorden.

Grunden består av en platsgjuten betongkonstruktion med väggar och en 800 millimeter tjock bottenplatta. Stommen är en vanlig prefab betongstomme. De vågformade glasfasad-elementen har formats och gjorts helt klara vid Staticus fabrik i Estland innan de skeppades till Göteborg.

– Vi har hängt på glasfasaderna som var och en är cirka tre meter bred. Utmaningen med fasaderna har bland annat varit att projektera vågarna ur ett akustiskt perspektiv så att det blir en god ljudmiljö inne i lokalerna, samt att inneklimatet blir bra vilket görs med bland annat böjda radiatorer som följer vågarnas form, säger Jonas Julin.

Våghuset byggs precis intill Järntorget i Göteborg. Foto: Henrik Ekberg

Precis bredvid Våghuset bygger NCC även Brick Studios, som får en klassisk tegelfasad och där huskroppen liknar stora brickor eller klossar som är staplade på varandra med viss utskjutning. Det 16 våningar höga Brick Studios är liksom Våghuset kontorshus. Dessa båda byggnader länkas samma med en lägre byggnad som ingår i Brick Studios-projektet och som även kommer att fungera som takterrass, tillgängliga för hyresgästerna i båda husen. Projekten pågår parallellt och kommer att vara inflyttningsklara ungefär samtidigt i början av 2023.

Förutom dessa byggen omfattar detaljplanen för nya Masthuggskajen en rad spektakulära projekt i närområdet. Bland annat Balders och Stordalens gemensamma hotellprojekt, den över 100 meter höga hotell Draken, ett omdiskuterat bygge som mötte visst motstånd från personer som ansåg att området runt Järntorget riskerade att gentrifieras. Även den planerade halvön ut i älven som ska fyllas med kontor, bostäder och parker, ingår i Masthuggskajen, som är den första detaljplanen i Sverige att certifieras enligt Citylab Guide 2,0, stadsutveckling i planeringsskedet.

– När vi drog i gång grundläggningsarbetet för Våghuset så var vi nästan ensamma här. Nu är det helt klart desto mer på gång här, säger Jonas Julin och pekar ut de övriga projekten i närområdet.

Vi åker upp till det övre planet som blir advokatfirmans representationsvåning med en takhöjd på 4,70. Här blir det åtta större kontor, konferens-lokaler, lunchrum, kök och så vidare. De stora glaspartierna ger en svindlande utsikt ut mot Linné-området med Järntorget, Linnégatan, Skansen Kronan och mängder av hustak. Vänder man sig om ser man färjorna och hamnkranarna och bortanför vattnet breder Hisingen ut sig.

– Det är ett roligt projekt att jobba med, det är ett unikt hus som ligger centralt. Sen ställs det så höga krav från hyresgästerna. Det gäller att vara flexibel, att kunna anpassa sig till vad hyresgästerna kräver och det är en utmaning.

Hittills är 60 procent av lokalerna i både Våghuset och Brick Studios uthyrda.

– Det är en bra siffra med över ett år kvar till inflyttning. Det känns skönt att vi är klara med det utvändiga, nu kan vi lämna den hektiska utomhusmiljön här vid Järntorget och fokusera på detaljerna invändigt.

Läs mer här: NCC byggstartar miljardsatsning på kontor