Det Goda Projektet

Vinner pris för bästa projektkvalitet

Alla PQi-pristagare samlades på en av Norra Latins scener. Foto: Anna Sjöström

Sperlingens Backe 47 i centrala Stockholm och Uppsala Business Park Labbhus tilldelas kvalitétsutmärkelsen PQi-Utmärkt Projektkvalitét.
– Detta är två projekt som fått väldigt höga PQi-poäng, säger Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna.

Som sista punkt på eventet Det Goda Projektet utsågs vinnarna i Byggherrarnas och Binosights utmärkelse PQi-Utmärkt Projektkvalité, som delas ut för andra året. Totalt har 120 projekt mätts med PQi under året och av dessa utmärkte sig två projekt: Sperlingens Backe 47 på Stureplan med Vasakronan som byggherre och Byggstyrning som Construction Management-samordnare samt UBP Labbhus 5B i Uppsala där Corem är byggherre och NCC totalentreprenör.

”Ett väldigt bra team”

Sperlingens Backe 47 är en totalrenovering som utförs helt utan pappersritningar; all dokumentation och kommunikation sker digitalt med hjälp av bland annat 3D-modeller, BIM-modeller, surfplattor och en 360-kamera som filmar bygget varje vecka. Vasakronan genomför renoveringen tillsammans med Byggstyrning och projektet är en Construction Management, det vill säga delad entreprenad. Om två år ska projektet vara helt klart.

– Det är ett innerstadsprojekt som ska totalrenoveras, vi har gjort stomrent och ska bygga på en våning, säger Martin Fhölenhag på Red Management.

Jan-Erik Hellman på Vasakronan.

– Just att vi fått dessa fina resultat är inte jätteförvånande, vi är ett väldigt bra team.

Fokus på kvalitet

Det nya avancerade labbhusetet eller Research Hub, som byggs i stadsutvecklingsprojektet Uppsala Business Park får en total yta om cirka 4 000 kvadratmeter. Byggnaden uppförs enligt Miljöbyggnad Silver, Corem är byggherre och NCC totalentreprenör.

– Framgångssagan är alla involverade människor, det är ordning och reda. Vi har haft samsyn från början av projektet för att tillsammans ta det här i mål, säger Fredrik Kronqvist på Corem.

PQi, Project Quality Index, är en modell för att mäta kvaliteten i byggprojekt. Syftet med PQi är att sätta fokus på kvalitetsfrågan i i projektet, där allt ifrån planering, ledarskap och arbetsmiljö till tidplan och budget mäts. Alla som jobbar i ett projekt, inklusive underentreprenörer, får svara anonymt via en molnbaserad enkät. Mätmodell och mätverktyg är utvecklade av Binosight i samverkan med Luleå tekniska universitet och Byggherrarna Sverige.

Fakta om Sperlingens Backe 47

 • Budget 610 MSEK
 • Förvaltnings-/kontorsbyggnad
 • BIM-projekt
 • Hög projektkomplexitet,
 • Om-/tillbyggnadsprojekt
 • Utförandeentreprenad

Projektets framgångsfaktorer:

Innovativa och digitala arbetssätt, i kombination med ett prestigelöst och inkluderande ledarskap, gav projektet framgång i en komplex och krävande miljö. Detta är ett projekt där projektmedarbetarna prisar det goda arbetsklimatet och ledningens hänsyn till och respekt för individen. Hög kompetens och en stark sammanhållning där ”laget kommer framför jaget” bidrog till engagemang och stolthet i alla led. Ett helt digitalt arbetssätt, där alla i realtid haft tillgång till den senaste informationen, skapade transparens, kortade ledtider och gjorde att kostsamma fel kunde undvikas. 

Läs ett längre reportage om Sperlingens Backe 47 här

Fakta om Uppsala Business Park Labbhus

 • Budget 106 MSEK
 • Industribyggnad
 • Partnering/strukturerad samverkan
 • Nybyggnadsprojekt
 • Totalentreprenad
 • ABK för entreprenör i tidiga skeden
 • Generalentreprenad

Projektets framgångsfaktorer

Genom att tidigt investera tid i parternas samsyn gavs projektet de allra bästa förutsättningar för framgång. Genom att reda ut de svåra frågorna från start lades grund för en samverkan utöver det vanliga. Redan i förfrågningsskedet involverades strategiska parter och gjordes delaktiga i en gemensam målbild. Parter och individer valdes och matchades för att få ut bäst effekt av varandra. Trygghet, tillit och öppenhet lyfts fram av projektdeltagarna som avgörande framgångsfaktorer. Den gemensam målbilden och allas förståelse för projektets förutsättningar möjliggjorde sänkta kostnadsprognoser trots utmanande omvärldsfaktorer.