Nyheter

Ytterligare varsel hos Götenehus

Götenehus Planhusfabrik
Götenehus Planhusfabrik. Foto: Götenehus

Götenehus meddelar att de varslar 65 medarbetare om uppsägning. Det är tredje gången på kort tid som som företaget tvingas varsla. Orsaken är hög inflation och stigande räntor.

Götenehus Group har i dag, torsdag, lagt ett varsel om uppsägning för upp till 65 medarbetare. I ett pressmeddelande skriver de att det fortsatt utmanande omvärldsläget har en stor påverkan på hela den svenska bostadsmarknaden och leder till minskad efterfrågan på nyproducerade bostäder. Bakom nedgången ligger också hög inflation och stigande räntor vilket, i kombination med kostnadsökningar på byggmaterial.

Varslet, som påverkar såväl produktionen som tjänstemännen, förväntas leda till minskade kostnader om 45 miljoner kronor på årsbasis.

– Det här är något som det rådande läget tvingar oss att göra. Som vi tidigare har kommunicerat i samband med bokslutskommunikén, ligger nyförsäljningen på mycket låga nivåer. Det gör att vi måste anpassa verksamheten till dessa nya förutsättningar, säger Andreas Gustafsson, vd för Götenehus Group.

– Under förra året sålde vi 222 bostäder, vilket kan jämföras med 623 som vi sålde år 2021. Vi behöver minska kostnaderna, men samtidigt säkerställa att vi gör det på ett sätt som inte påverkar våra kunder. Parallellt med detta arbetar vi internt för att förstärka våra värdeskapande strukturer och aktiviteter. Alla insatser vi nu genomför syftar till att anpassa oss efter rådande marknadsförutsättningar men också till att ge oss bättre förutsättningar när konjunkturen väl vänder.

De första effekterna av dagens varsel kommer att märkas under det tredje kvartalet och få full effekt under det fjärde kvartalet 2023. Detaljer och tidplan kring varslet utformas i nära samverkan med de lokala fackföreningarna.