Nyheter

Byggvärlden blir bättre

Talentum samlar nu koncernens satsningar på byggbranschen. Ett nära samarbete med Sverige Bygger ska göra Byggvärlden till en ännu bättre tidning. ”Vi lägger mer fokus på fördjupning och analys”, säger Fredrik Karlsson, chefredaktör.

Sverige Bygger, som är Byggsveriges affärskälla, ingår sedan ett år i Talentum-koncernen. – Vi har information om projekt, byggherrar, byggföretag, anbud och upphandlingar. Våra kunder finns i hela byggbranschen, precis som Byggvärldens läsare och annonsörer, säger Thomas Asplund, vd för Sverige Bygger. Byggvärlden och Sverige Bygger ska dra nytta av varandra och komplettera varandra. – Vi på Sverige Bygger hjälper företagen att göra bättre affärer medan tidningen ska vara ett måste för den som vill ha nyheter, analyser och skvaller om byggbranschen, säger Thomas Asplund, som ser möjligheter till fler samarbeten och nya affärer. Tidningen startades i januari 2008, som en oberoende tidning för branschens beslutsfattare och har en upplaga på 20?000 ex. – Nu lyssnar vi på läsarna och vässar tidningen ytterligare. Fördjupning och analys kommer att bli ännu viktigare i papperstidningen, säger chefredaktören Fredrik Karlsson. De främsta nyhetskanalerna är redan i dag hemsidan och nyhetsbrevet. Under 2011 kommer tidningen ut med elva nummer, vilket är färre än i år. Bland läsarna i byggbranschen pågår ett förändringsarbete för att effektivisera byggmetoder, sänka byggkostnader och göra upp med den kultur av fusk, mutor och svartjobb som finns på vissa håll. – Tidningen ska vara en aktör som driver förbättringar som opinionsbildare, som lyfter fram goda exempel och avslöjar de dåliga, säger Fredrik Karlsson. Ett nytt avtal har också skrivits med organisationen Byggcheferna inom Ledarna, som innebär att deras medlemmar även i fortsättningen får tidningen. – Vi i Byggcheferna driver också frågan om en förändrad och förbättrad bransch och tycker att det är viktigt med en oberoende och fristående tidning i byggsektorn. Därför har vi skrivit ett nytt avtal med Byggvärlden, säger Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna. Maria Senkerik från Sverige Bygger blir ny affärschef för Byggvärlden. Avtalet om annonsförsäljning med Annonskraft har förlängts.