Ekobrott

Kindberg döms till fängelse för mutbrott

Daniel Kindberg med advokat Olle Kullinger från förra gången Kindberg stod inför rätta. Foto: Samuel Karlsson
Daniel Kindberg med advokat Olle Kullinger från förra gången Kindberg stod inför rätta. Foto: Samuel Karlsson

Östersundshems tidigare vd Daniel Kindberg döms till fängelse i två år och sex månader för bland annat grovt tagande av muta. Han ska även betala tillbaka de dryga 5,5 miljoner kronorna som han ska ha mottagit i muta.

Den tidigare Östersundshems vd:n och ordföranden för Östersunds FK döms av Östersunds tingsrätt för grovt tagande av muta, medhjälp till grovt bokföringsbrott och medhjälp till försvårande av skattekontroll, grovt brott. Förutom fängelse och att betala drygt 5,5 miljoner till staten döms Kindberg även till näringsförbud i tre år.

Åtalet, som omfattar totalt sju åtalspunkter och involverar fem åtalade personer, handlar bland annat om kommunala Östersundshems avtal med ett byggföretag i Östersundstrakten rörande uppförande av nyckelfärdiga småhus under den aktuella tidsperioden.

Över tio miljoner kronor

Enligt åklagarna ska bygg-vd:n, som också står åtalad i målet, ha lämnat mutor till Kindberg och den före detta vice vd:n på Östersundshem, som även han står åtalad. Dessa båda ska under den aktuella tidsperioden från sina respektive bolag ha fakturerat och tagit emot stora belopp från byggföretaget, totalt 5 545 000 kronor respektive 4 745 000 kronor. Åklagarna menar att betalningen av fakturorna har ”utgjort otillbörliga förmåner” till de båda åtalade för ”utövningen av deras respektive anställningar och uppdrag”. Den tidigare vice vd:n döms för grovt tagande av muta, medhjälp till grovt bokföringsbrott och medhjälp till försvårande av skattekontroll, grovt brott till fängelse i två år och åtta månader. Även han får näringsförbud i tre år.   

Till TT säger Daniel Kindberg att han kommer att överklaga domen. ”Domen är oförståelig för mig och den kommer i alla stycken att överklagas”, säger han.

Renovering av lägenhet

En åtalspunkt rör en åtalad och numera avliden man som haft en förtroendeställning inom ett bolag i Peabkoncernen. Han ska bland annat ha låtit två lokala företag ha fakturerat Peab Sverige med en osann faktura, attesterat fakturan och låtit Peab betalat ut beloppet. Han ska även ha sett till att en lägenhet, ägd av sonen till den tidigare vice vd:n på Östersundshem, blev renoverad och bolaget inom Peabkoncernen ska ha stått för kostnaden. Den så kallade Peabmannen döms för trolöshet mot huvudman och grovt givande av muta till villkorlig dom och dagsböter.

Östersundsmålet

En av de åtalade personerna döms till tre år fängelse och en person frias helt.

Daniel Kindberg dömdes av tingsrätten i november 2019 till tre års fängelse i ”Östersundsmålet” för att ha lurat till sig pengar från det kommunala fastighetsbolaget till fotbollsklubben ÖFK genom luftfakturor. Kindberg och de två andra åtalade och dömda personerna friades ett par år senare på samtliga åtalspunkter av hovrätten.