Nyheter

Entreprenören – han, hon, hen, den?

Nyligen bad en kollega mig att lämna synpunkter på en överenskommelse som skrivits för en klients räkning. Den person som utpekades få en viss roll i ett byggprojekt omnämndes vid namn, men även som hen. Entreprenören – hen?

Det här fick mig att fundera; vem är egentligen entreprenören? I byggbranschens standardavtal AB 04 och ABT 06 som nu har nästan femton år på nacken är entreprenören en han; ”Entreprenören ansvarar för att författningar följs i den utsträckning de berör hans åtagande”. Detsamma gäller för beställaren; ”Beställaren utövar den kontroll över entreprenaden som han anser lämplig” Kontrollanten är även den en han. Den enda könsneutrala person som omnämns i standardavtalen är den ”därtill lämpade person som beställaren utser” ska utföra besiktning, dvs. besiktningsmannen!

Den i mångt och mycket tidigare mansdominerade bygg- och fastighetsbranschen har förändrats under de snart 20 år som jag har arbetat som jurist med inriktning mot just bygg- och fastighetsbranschen. Entreprenören är inte längre med självklarhet en han och samma förhållande gäller för beställaren. Det är fler och fler bolag som har kvinnor som VD, affärsområdeschefer, verksamhetsutvecklingschefer, regionchefer, arbetschefer, fastighetschefer, platschefer, projektledare, arbetsledare och lärlingar. Förändringen kommer i alla nivåer. Stiftelsen Allbright som kartlägger jämställdhet i olika branscher har i sin senaste rapport Sprickor i glaset från oktober 2018 redovisat att fastighetsbranschen efter ett idogt jämställdhetsarbete är mycket nära jämställdhet i sina ledningsgrupper med 36 % kvinnor, vilket skulle kunna leda till att fastighetsbranschen kan uppnå jämställda ledningsgrupper redan år 2020. Bland de nominerade till Sveriges Byggindustriers pris Jämställdhetsbygget som uppmärksammar aktivt arbete för ökad jämställdhet återfinns Snickarpodden där kvinnliga snickarlärlingar på JM berättar om hur det är att vara lärling i syfte att få fler att tycka att det är kul på bygget och samtidigt slå hål på fördomar om byggbranschen.

En viktig signal vore att rensa ut det numera förlegade sättet att hänvisa till alla byggbranschens aktörer som han. Byggandets Kontraktskommitté arbetar just nu med framtagande av nya standardavtal och jag hoppas att denna fråga också hanteras bland de många andra frågor som förhandlas. Det kan naturligtvis bli lite tungt att behöva skriva ”han eller hon” istället för ”han”. Om ”hen” känns obekvämt att använda vill jag gärna slå ett slag för att använda det neutrala ”den” på sätt som görs i lagtext.   

Även om jag har goda förhoppningar om att detta nu kan förändras till det bättre är det kanske för mycket att hoppas på att vi samtidigt ska kunna få en annan benämning på den person som genomför besiktningar än det mycket vedertagna besiktningsmannen. Under alla mina år har jag faktiskt bara träffat på en enda kvinnlig besiktningsman, men hon omnämndes faktiskt av alla i projektet som besiktningskvinnan!

Viktoria Edelman, advokat, AG Advokat