Nyheter

Inga bud på Byggtema efter konkursen

Konkursförvaltare Magnus Nedstrand bredvid en domarklubba som symbol för Byggtemas konkurs.
Magnus Nedstrand, konkursförvaltare, har inte fått in några bud på Byggtema. Foto: Delphi och Getty Images

Det blir ingen fortsättning på Byggtemas entreprenadrörelse. Det säger konkursförvaltare Magnus Nedstrand som försökt hitta en köpare till det konkursade bolaget.
– I stort sett alla stora beställare har hävt sina avtal och då blir det svårt att sälja verksamheten.

Den 28 mars ansökte Byggtema i Örebro AB om konkurs. Sedan dess har konkursförvaltare Magnus Nedstrand, på advokatfirman Delphi, förhandlat intensivt med intressenter för att hitta en köpare till Byggtema.

– Jag har förhandlat med olika byggbolag som velat förvärva entreprenadrörelsen och erbjuda personalen anställningar.

Hävda avtal efter konkursen

 Nu meddelar han att den lösningen inte längre är aktuell.

– Det är välkänt att det är svårt att sälja en entreprenadverksamhet efter en konkurs. Åtta av de nio stora beställarna har hävt sina entreprenadavtal på grund av konkursen och då blir det en större utmaning att hitta en ny ägare, säger han till Byggvärlden.

Personalen på Byggtema informerades under måndagen att det inte blir någon fortsättning. 107 anställda har sagts upp.

– Det är så klart tufft, men så som arbetsmarknaden ser ut idag så finns det behov av den här sortens kompetens och många av de enskilda individerna kommer att erbjudas anställningar på annat håll.

– För underentreprenörer finns det tveklöst en risk för kreditförluster, vilket resulterat i nya konkurser, säger Magnus Nedstrand.

Maskinerna säljs på auktion

Under våren ska Byggtemas maskiner säljas på auktion. Samtidigt görs avräkningar med de aktörer som hävt sina avtal. Nedlagt arbete, material med mera ska gås igenom.

– Detta arbete kommer att ta sina månader.

Konkursförvaltaren har även på sitt bord att utreda orsaken till konkursen. Magnus Nedstrand är skeptiskt till uppgifter om att det skulle ha förekommit ekonomiska oegentligheter i bolaget, som vissa media rapporterat.

– Det är inget som jag sett några tecken på, men allt ska så klart utredas.

Läs också: Avstannat ROT-projekt för tung beställare>>

Läs också: Hallsbergs största projekt står stilla>>

logo
Susanne Bengtsson