Nyheter

Kalmar ska bli bryggornas och strandpromenadernas stad.

Under en treårsperiod satsar Kalmar kommun sammanlagt 21 miljoner kronor på att göra Kalmars kust mer tillgänglig för invånare och besökare. Nu är det klart att nästa stora satsning görs vid Kalmarsundsbadet, som får ett ordentligt lyft inför sommaren 2013.

– Kalmar ska bli bättre på att lyfta fram och öppna upp närheten till vattnet. Det är intentionen både i den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen och den kommunövergripande översiktsplanen. Kalmar ska bli bryggornas och strandpromenadernas stad. Det kommer att uppskattas både av Kalmarborna och av dem som besöker vår vackra stad, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande i Kalmar kommun.

Flera bra idéer finns. Förra året tog Destination Kalmar fram en idékatalog med sammanlagt sju projektidéer för att göra Kalmar till en attraktivare kuststad. Ambitionen är att förverkliga ett eller ett par projekt per år under en treårsperiod. 2012 genomfördes en satsning i Kalmar Gästhamn. Dessutom fick Kalmar en helt ny badplats mitt i stan, Vågbrytarbadet som ligger intill KalmarSalen och Kalmar läns museum. Den nya badbryggan, som invigdes förra veckan, kommer också att kunna användas vid evenemang. Exempelvis var det här starten för Ironman Kalmar Sweden gick i lördags.

Nästa projekt som står på tur är alltså Kalmarsundsbadet, strax söder om Kalmar Slott.
– Bryggan förlängs och avslutas med en mötesplats med Kalmarsund. Dessutom kommer bryggan att förses med en ny handikappramp, nya badtrappor och belysning, berättar Bengt Skoog, Destination Kalmar.
– Det blir också en ny barnbadvik; en långgrund lagun med fin sandbotten, som gjord för långa dagar med hink och spade, tillägger han.

Av tio personer som åker för att bada brukar en person vistas i vattnet medan övriga nio befinner sig på land. Badstrandens utbud av stora gräsfält, volleybollplaner, lekplatser osv är därför viktig. Den 4 september åker en arbetsgrupp från Kalmar kommun, som är involverade i planering, finansiering och utförande av de kustnära projekten, på inspirationsresa. De kommer att besöka Bjerreds Saltsjöbad i Lomma kommun och Skrea strand i Falkenberg.
– Deras bryggor har oerhört bra konstruktioner, som skulle kunna överföras till Kalmar. Vi ska också titta närmare på hur de har förstärkt badplatserna med aktiviteter på land, säger Bengt Skoog.

Parallellt med satsningarna på Kalmarsundsbadet har också arbetet med detaljplan påbörjats för det som kan komma att bli 2014 års projekt: en bro mellan badplatsen Kattrumpan och den lilla ön Laboratorieholmen.

Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemangsutbudet i Kalmar, driva turistbyrå- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.