Nyheter

Krävs på 116 miljoner för bristande fackmannamässighet

Trapp- och hisstornen, som syns till vänster i bild, har fått rivas och byggas upp igen. Foto: Henrik Ekberg
Trapp- och hisstornen, som syns till vänster i bild, har fått rivas och byggas upp igen. Foto: Henrik Ekberg

Trafikkontoret i Göteborg kräver 116 miljoner kronor av Cowi för bland annat bristande fackmannamässighet i bygget av Hisingsbron.
– Det har varit en bristande fackmannamässighet i vissa konstruktionshandlingar från deras sida, säger Christer Niland, avdelningschef för stora projekt på trafikkontoret.

Hisingsbron invigdes våren 2021, sedan dess rullar spårvagnar, bussar, bilar, cyklar över älven mellan Hisingen och fastlandssidan. Men helt klar är bron ännu inte. Hiss- och trapptornen har fått rivas och byggas upp igen efter att sprickor i betongen upptäcktes hösten 2021, som Byggvärlden har skrivit om tidigare. Ett annat problem som har gäckat trafikkontoret länge är de bucklor som bildats i lyftspannet. Ansvarig konstruktör för dessa delar av miljardprojektet är Cowi som nu trafikkontoret kräver 116 miljoner kronor av.

Har nu preciserat beloppet

– Vi anser att det har varit en skada i entreprenaden i form av förseningar eller ökade kostnader som har sitt ursprung i konstruktionshandlingarna och bristande fackmannamässighet i vissa konstruktionshandlingar. Detta har vi aviserat tidigare i flera steg, men nu har vi preciserat, satt ett belopp på det och beskriver skadans storlek, säger Christer Niland.  

Vad gäller lyftspannet så är förstärkningsåtgärder utförda och dessa fick godkänt vid slutbesiktningen i somras. Därmed ska bron ha en teknisk livslängd på 120 år. Arbetet med trapp- och hisstornen fortsätter däremot.

– I slutet av oktober ska hiss- och trapphusen stå helt klara, säger Christer Niland och fortsätter:

– Vi utgår från ABK (Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag, reds.anm.) och då krävs det inte bara att man har gjort fel utan det krävs också ett visst mått av vårdslöshet eller bristande fackmannamässighet.

Bestrider kraven

Cowi bestrider samtliga krav från trafikkontoret, enligt kommunikationschef Pontus Haag, som utvecklar saken i ett mail till Bygvärlden: ”Vi har bestridit samtliga krav bland annat då det i stor utsträckning saknas detaljer kring vad som ligger till grund för kraven. Trafikkontoret behöver specificera på vilka grunder de kräver ersättning vilket de hittills har gjort enbart för några av kraven. Därefter kan vi bedöma ärendet i sin helhet. I övrigt är detta en process som pågår och vi har en dialog med trafikkontoret om de skador som de kräver ersättning för. Det är viktig att understryka att Cowi i sitt avtal med trafikkontoret har en ansvarsbegränsning som gör att vi har ett ansvar för skador upp till 20 miljoner kronor.”

Kan få max 50 miljoner

Trafikkontoret i Göteborg är medvetna om ansvarsbegränsningen som Pontus Haag nämner.

– Vi vet att vi inte kan få 116 miljoner. Den summan vi maximalt kan få är 50 miljoner kronor. Som mest kan vi enligt avtalen få 20 miljoner av Cowi, därutöver har vi en tecknad projektförsäkring på 30 miljoner, i sitt maximala utfall. Att vi kräver 116 miljoner beror på att vi sammanställer det som vi anser vara skador i entreprenaden och som har sitt ursprung i konstruktionsfel, säger Christer Niland.