Nyheter

Målet om takraset i Kiruna återupptas

Tarfalahallen i Kiruna efter raset.
I mars 2020 rasade taket på Tarfalahallen i Kiruna in. Foto: Statens Haverikommission.

Felaktig konstruktion eller bristande snöskottning? Orsaken till takraset på Tarfalahallen i Kiruna ska fortsätta prövas då byggentreprenören begärt så kallas återvinning av den tidigare tredskodomen och inkommit med svaromål i ärendet.

Den 7 mars 2020 rasade delar av taket på Tarfalahallen i Kiruna. En stor del av byggnaden förstördes i den 5000 kvadratmeter stora idrottshallen. Två personer befann sig i byggnaden vid tidpunkten för raset, men lyckades ta sig ut och klarade sig utan skador.

Statens Haverikommission, som utredde olyckan, pekade bland annat på att konstruktionen, med underspända takstolar, som användes var den bakomliggande orsaken. Byggherren Kiruna kommun hänvisar till att det handlade om just ett konstruktionsfel snarare än för stora snömängder på taket.

Dömdes till skadestånd

Via en tredskodom i mars i år dömdes byggentreprenören att betala drygt 100 miljoner i skadestånd till Kiruna kommun. Nu har målet återupptagits efter tredskodomen, efter att byggentreprenören inkommit med svaromål, och handläggningen kommer att fortsätta, meddelar Haparanda tingsrätt.

Kiruna kommun har i sin stämning gjort gällande att byggentreprenören ska ställas till ansvar för felen och kommunen hänvisar till Haverikommissionens rapport om att det var ett konstruktionsfel som låg bakom raset.

Byggentreprenören bestrider kommunens käromål i dess helhet. I svaromålet hänvisar man till en utredning från Tyréns om att taket inte var skottat trots ovanligt stora snömängder denna vinter. I rapporten står: ”snömängden på den del av taket som är kvar sannolikt överskrider gränsen för när takskottning bör utföras enligt byggnadens skötselinstruktioner”. I utredning nämns också att drivsnö kan ha samlats på den del av taket som rasat.

”Mot bakgrund av detta gör vi gällande att kommunen är ansvarig för det inträffade takraset på grund av att kommunen inte skottat taket i överenskommelse med drift- och skötselinstruktioner”, står det i svaromålet.

Läs också: Så vill regeringen förhindra byggnadsras>>

Kiruna kommuns advokat Lars Hag, Foyen, kommenterar uppgifterna så här:

”Frågan om snömängden har tidigare behandlats i haverirapporten, vilken beaktat de uppgifter som byggföretaget tidigare lämnat. Rapportens slutsats var den att snölasten inte översteg byggnadens beräknade bärförmåga.  Om det finns nya uppgifter, som tillkommit i efterhand, ska vi beakta denna information när så blir aktuellt.”

Något datum för den nya muntliga huvudförhandlingen är inte fastställt.