Nyheter

Oscar Properties förlorar tvistemålet om Gasklockan

Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden.
Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden. Bild: Herzog & de Meuron

Fastighetsbolaget Oscar Properties förlorar tvisten mot Stockholms stad gällande Gaskockan.
Fastighetsbolaget krävde skadestånd, men ska nu betala rättegångskostnader på knappt 2,3 miljoner kronor till staden.

I november 2019 meddelade Stockholms stad att de häver avtalet avseende projektet Gasklockan med Oscar Properties. Orsaken bakom var att Oscar Properties dröjt med betalning av köpeskillingen, cirka 592 miljoner kronor.

Oscar Properties hävdade att det fanns kvarlämnade föroreningar på och omkring fastigheterna efter Stockholms stads saneringsarbete, en syn som Stockholms stad inte delade.   

Oscar Properties stämde då Stockholms stad för hävningen och avtalsbrott. De krävde ett skadestånd om 484 miljoner kronor, men enligt domen i Stockholms tingsrätt får de ingen ersättning.

Tingsrätten bedömer att kommunens markrening avseende jord ovanför bergytan uppfyllde de mätbara åtgärdsmålen som ställts upp. ”
Oscar Properties har inte förmått visa att kommunen gjort sig skyldig till avtalsbrott genom obefogad hävning”, står det i domen.

Efter en markanvisningstävling i december 2020 blev det klart att Obos tar över projektet.