Nyheter

Skanska satsar på arbetsmiljön

På måndag den 14 september startar Skankas Safety Week med målet att pressa ner antalet dödsolyckor till noll.

Skanska har under 2009 haft åtta ”stand down”. Begreppet står för den arbetsnedläggelse med information som sker i hela koncernen i samband med att en dödsolycka rapporteras. På måndag startar företagets Safety Week, som syftar till att få ned antalet dödsolyckor till noll.

Under Skanskas arbetsmiljövecka deltar 55 000 anställda på 10 000 arbetsplatser världen över. Programmet består av kurser i arbetsmiljö och inspektioner. Erfarenheten från förra året var att just denna höstvecka minskade arbetsplatsolyckorna med mer än hälften.

Normalt sker 19 olyckor i veckan i Skanskas verksamhet. Alla händelser som leder till sjukfrånvaro definieras som olyckor.

Byggbranschen som helhet står för 40 procent av alla dödsolyckor som inträffar i arbetslivet. Byggen är en av de farligare arbetsplatserna.

I Skanskakoncernens system för rörliga löner görs avdrag för de chefer som inte når uppsatta arbetsmiljömål. Den chef som uppnår de ekonomiska målen för sin enhet får en bonus, ett tillägg på 50 procent av grundlönen. Uppnås inte arbetsmiljömålen innebär det ett avdrag på 10 procent från den rörliga delen. Enstaka olyckor kan påverka chefernas löner, men behöver inte göra det. Det beror på hur målen är satta.

Hur ser då arbetsmiljömålen ut på olika platser?
— De varierar och somliga står inför tuffare mål. Skanska i Finland har det tufft, de är sämst på arbetsmiljö, säger Peter Gimbe, presschef på Skanska. Bäst inom arbetsmiljö är verksamheten i USA och Storbritannien. Sverige hamnar någonstans i den undre halvan.

Peter Gimbe är noga med att understryka att olycksstatistiken omfattar alla Skanskas anställda och därutöver även anställda hos underentreprenörer och allmänhet som kan drabbas.