Nyheter

Utmaningar i centrum

Tobias Stridsberg, platschef, Strabag, och Sofia Heintz, projektledare, Jenhusen.

I april nästa år öppnar Jernhusens projekt Scandic Continental, mittemot Stockholms centralstation.
Här samlas hotell, bostäder och en stationsdel i samma fastighet mitt i centrum.
– Mer centralt kan man nästan inte bygga. Det är kul att bygga centralt för det blir fokus på vad vi gör, men samtidigt har läget medfört en del utmaningar, säger Tobias Stridsberg, platschef, Strabag.

Scandic Continental blir ett nytt kvarter med stationsentréer, hotell och bostäder. Hotellets entréer vid Vasagatan och Klarabergsgatan ger direkt koppling till centralstationen och Cityterminalen. När pendeltågen börjar rulla på Citybanan under 2017 är det direkt under hotellet.
– Det är verkligen mitt i stan och mitt bland flera olika funktioner. Vi har lagt mycket tid och energi på att lösa logistikfrågan. Vi har jobbat mycket med just in time leveranser, säger Tobias Stridsberg.

Grundläggning och stomme har varit de största utmaningarna när det kommer till själva byggandet. Man har jobbat ovanpå Citybanans tunnel och ovanpå röd och grön tunnelbanelinje.
– Vi visste tidigt exakt vart vi fick gå ner med last i berget och hur vi var tvungna att fördela lasten i stommen på vägen ner.  Stora delar av lasterna är fördelade i ett fåtal grundläggningspunkter.  I en punkt är det lika mycket last som i ena benet av Eiffeltornet, alltså 3000 ton!   

Alla befintliga konstruktioner under marken gjorde också att stålstommen blev komplicerad att göra.
Diagonala stålbalkar blev en del av lösningen, och några av balkarna blir synliga inne i byggnaden.
Själva huset är helt frilagt, för att inte påverkas av exempelvis vibrationer från tunnelbanan.

I december 2012 började arbetet med att riva det gamla huset och sommaren 2013 hade grundläggningsarbetet startat.
Under våren och hösten var arbetet som mest intensivt, sett till antalet hantverkare på plats. Då jobbade cirka 300 man med installationer, fasader och tak.

Nu är projektet inne i slutskedet, med bland annat färdigställande av ytor, justeringar och provningar.
– Det är kul med ett bygge som är så centralt, för alla vet vilket hus det handlar om och det blir stort fokus på det vi gör. Vi är stolta över vad vi åstadkommit och nu känns det väldigt skönt att vi är inne i slutskedet, säger Tobias Stridsberg.

Fastighetsägaren Jernhusen vill skapa liv och rörelse och knyta ihop området kring Centralstationen med andra delar av city.
– Vi vill förvandla stadens baksidor till framsidor och samtidigt förbättra för resenärer och skapa en mötesplats, säger Sofia Heintz, projektledare, Jernhusen.

Jernhusen räknar med att mellan 60 000 och 80 000 människor dagligen kommer att röra sig i stationsdelen.

Scandic Continental, som blir det tredje hotellet som byggs på platsen genom åren, är anpassat för ett mobilt arbetsliv med möteslokaler i olika storlekar och trådlös teknik.
Här finns bland annat 392 hotellrum, konferenslokaler på tre våningar med 25 mötesrum där det största har plats för upp till 300 personer. Hotellet inrymmer även stor lobbybar med café med ingång från Vasagatan. Egen restaurang för 200 personer men entré från Klarabergsgatan. Egen takterrass för event och utegym på plan 11. På åttonde våningen finns baren med takterrass som är öppen för allmänheten.
I stationsdelen kommer det att finnas tre butiker som kommer fyllas med ett utbud som passar både resenären och Stockholms besökare.
 

Foto: Anna Sjöström
Illustrationer: Jernhusen/3XN-16/Tomorrow

Fakta: Yta och våningar:

Hela husets bruttoyta är ca 28 000 kvm
Hotellets bruttoyta är ca 19 000 kvm
De två lägsta huskropparna har 8 respektive 11 våningar ovan Vasagatans nivå:
Lägsta husdelen: 34 möh
Näst lägsta delen: 44 möh
De två högsta huskropparna har 13 respektive 16 våningar ovan Klara Västra kyrkogatans nivå (som ligger en våning högre än Vasagatan):
Högsta delen: 62 möh
Näst högsta delen: 52 möh
Takterrass som är öppen för allmänheten på åttonde våningsplanet.