Nyheter

De färdigställer efter Serneke

Skanska färdigställde 25 påbyggnadslägenheter iefter att Serneke hoppade av projektet. Foto: Susanne Bengtsson

I november 2021 lämnade Serneke projekt Plankan i Stockholm. Nu har Svenska Bostäder anlitat Skanska för att färdigställa 25 lägenheter i den första påbyggnadsetappen.
Vi tittar samtidigt på olika lösningar för resten av projektet, säger Jörgen Holmqvist, chef för fastighetsutveckling på Svenska Bostäder.

I november 2021 meddelade Serneke att de hävde sitt kontrakt med Svensk Bostäder för det problemkantade projektet Plankan på Södermalm i Stockholm. Förklaringen var att de inte kunnat enats med beställaren kring ökade kostnader.

Efter ett kort byggstopp pågår nu åter aktivitet i projektet. Svenska Bostäder har, via ett ramavtal, anlitat Skanska för att färdigställa 25 lägenheter.

– Vi ville slippa stå med halvfärdiga lägenheter som var utsatta för väder och vind. Därför gjorde vi klart med Skanska att de ska färdigställa den första påbyggnadsetappen, säger Jörgen Holmqvist, fastighetsutvecklingschef på Svenska Bostäder.

I Plankan ska bland annat två nya takvåningar, som totalt omfattar 66 lägenheter, byggas på de befintliga fastigheterna från 60-talet.

– Med kort varsel kunde vår byggserviceavdelning, via ett befintligt ramavtal, hoppa in och hjälpa till att färdigställa ytskikt, åtgärda besiktningsanmärkningar och liknande i 25 av lägenheterna, förklarar Andreas Joons på Skanskas pressavdelning.

Målet är att lägenheterna ska bli inflyttningsklara under senvåren.

Samtidigt tittar Svenska Bostäder på en lösning för resterande arbeten där en ny upphandling av entreprenör kan bli aktuell.

Läs också: ”kräver analys över ökade kostnader”>>

-Det finns ännu inget beslut på hur vi ska gå vidare. Vi stämmer av hur mycket som är utfört och vad som återstår, säger Jörgen Holmqvist.

Kommer ni att driva någon rättslig process mot Serneke?

– Vi menar att Serneke hävde avtalet på felaktiga grunder. Vi jobbar med frågan och tittar på den ur ett juridiskt perspektiv och ska utreda vad hävningen kan innebära för skada för Svenska Bostäder.

Hela projektet består av cirka160 lägenheter, varav ett studentbostadshus på innergården.

Läs mer: Plankan har tagit skruv>>