Det Goda Projektet

”Det ska man helst inte kriga om i projekten”

Anna Kadefors, professor vid KTH i Stockholm. Foto: KTH
Anna Kadefors, professor vid KTH i Stockholm. Foto: KTH

Anna Kadefors, professor vid KTH, tror att transparens är viktigt för att minska den misstro som kan uppstå mellan beställare och leverantör när kostnaderna ökar. Den 29 november medverkar hon vid eventet Det Goda Projektet i Stockholm.

Vad ska du prata om på eventet?

– Jag ska prata om vad som kan göras på organisations- och branschnivån för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för förtroende, samverkan och lärande på projektnivån. Projekt är ju temporära och ofta tidspressade så de behöver stöttning från de mer permanenta strukturerna.

Du har forskat om förtroende och motivation i byggprojekt. Ser du brist på förtroende mellan parter som ett problem i byggprojekt, och hur kommer man i så fall till rätta med det?

– Det finns ibland förtroendeproblem i projekt och de beror delvis på kontrakten och delvis på hur mogna parterna är. Det är bra med en positiv grundsyn, men det måste också finnas en förutsägbarhet och stabil grund för förtroende. I ett samverkansprojekt är organisationsnivån viktig: ledningen behöver kommunicera sitt stöd till samverkan och även säkra att individerna på projektnivån har rätt attityd, är förberedda och levererar enligt förväntningarna.  

Den senaste tidens kostnadsökningar påverkar relationen mellan många beställare och leverantörer. Hur kan detta hanteras på ett klokt sätt, tror du?

– Här tror jag att det är viktigt med transparens. För ingen vet hur stora kostnadsökningarna kommer att bli och då finns det risk för misstro när man försöker ta höjd för framtiden. Beställarkollektivet kommer på sikt att behöva betala kostnadsökningarna men för att det inte ska bli misstro måste nog entreprenörerna öppna upp och visa sina verkliga kostnader. Vilken transparens som krävs och hur detta ska lösas behöver partnerna diskutera på branschnivå, det ska man helst inte kriga om i projekten. Här kan samverkanskontrakten ha en viktig roll som referens för där finns redan erfarenheter av öppen ekonomi. En annan fråga är procentpåslag, är det rimligt att entreprenörerna ska tjäna på rena prisökningar utan att ha haft några högre omkostnader? Om man ska tänka riktigt positivt kan krisen leda till en nyttig översyn av affärsmodellerna i branschen och skapa drivkrafter för samverkan och öppenhet.

Vad har du själv för förväntningar på eventet Det Goda Projektet?

– Jag tycker att det ska bli väldigt roligt att träffa och lyssna på så många människor som vill samarbeta för att utveckla branschen!