Nyheter

Fem år efter olyckan – förlikning efter broraset i Ludvika

Artikel från Byggvärlden efter olyckan, samt en domarklubba.
Olyckan inträffade när betong sprutades ut i gjutformen på brobygget. Hela konstruktionen kollapsade och 700 ton betong rasade ner på spåret. Byggvärlden skrev om det i nummer 12 2017. Bild: Byggvärlden, Getty Images

Vid broraset Ludvika 2017 brast en gjutform och 12 personer skadades.
Underentreprenören som ansvarade för formställningen stämdes på 23 miljoner kronor, men motsatte sig kraven.
Nu har parterna förlikats, vilket fastställts i en dom i Falu tingsrätt.

Det var i mitten av juli 2017 som olyckan skedde vid bygget av den nya Kajbron i Ludvika. Broformen brast under pågående gjutning, kanade ner på spåret och 12 personer skadades och fördes till sjukhus. Ingen av de skadade fick livshotande skador.

Skanska var huvudentreprenör för bygget, men tog in Britek som underentreprenör med ansvar för formställningen.

Skanska fick kompensation på 23 miljoner kronor av If Skadeförsäkring i samband med olyckan. If stämde då formtillverkaren Britek på samma belopp. If anförde bland annat att orsaken till raset berodde på felaktig dimensionering och montering av formställningen, vilket ledde till att ställningen inte klarade av den last den avsetts att utsättas för.

”Britek har vid uppförandet av formställningen förfarit vårdslöst och är därmed skyldigt att ersätta Skanska för den skada som raset av formställningen har inneburit för Skanska”, skriver försäkringsbolaget.

Britek motsatte sig kraven. Som grund för sitt bestridande anger de bland annat att fel inte har förelegat i
uppdragen och att de inte agerat vårdslöst.
Britek svarade också med att även om rätten finner att fel begåtts uppgår inte ersättningsskyldigheten till 23 miljoner kronor eftersom de båda parterna har avtalat om en begränsning av skadeståndsskyldigheten till 10 000 000 kronor för egendomsskada.

Efter sammanträde har nu parterna förlikats och Britek får betala 10 miljoner kronor vilket är fastställt i en dom i Falu tingsrätt.

Läs mer om broraset:
Skanska har utrett broolyckan i Ludvika
”Branschen är dålig på att lära av tidigare olyckor”
”Årets sämsta bygge” korat