Nyheter

Skanska färdigställer problemfyllt projekt

Kv Plankan på Södermalm. Bild: Skanska

Skanska har fått i uppdrag av Svenska Bostäder att i samverkan ta fram beslutsunderlag i syfte att färdigställa kvarteret Plankan på Södermalm, ett projekt som Serneke lämnade förra året.

I november 2021 meddelade Serneke att de hävde sitt kontrakt med Svensk Bostäder för projektet Plankan på Södermalm i Stockholm. Förklaringen var att de inte kunnat enats med beställaren kring ökade kostnader.

Svenska Bostäder anlitade Skanska för att färdigställa 25 lägenheter i den första påbyggnadsetappen.

– Vi tittar samtidigt på olika lösningar för resten av projektet, sa Jörgen Holmqvist, chef för fastighetsutveckling på Svenska Bostäder, till Byggvärlden i februari.

Samverkan i två faser

Nu har Svenska Bostäder och Skanska inlett ett samarbete om att färdigställa det problemkantade projektet Plankan i Stockholm, som drabbats av kraftiga förseningar och fördyringar.

Samverkan kommer ske i två faser, skriver Skanska i ett pressmeddelande. Fas ett omfattar planering och projektering av projektet samt fas två utförande av entreprenaderna.

Fas två består dessutom av två oberoende optioner. Den ena optionen innebär nybyggnation (exklusive bärande stomme) för ett gårdshus med totalt 92 lägenheter varav 50 är studentlägenheter. Den andra optionen innebär påbyggnad på befintliga byggnader med två ytterligare våningar innehållande 45 lägenheter.

Skanska färdigställde 25 påbyggnadslägenheter efter att Serneke hoppade av projektet. Foto: Susanne Bengtsson

Läs mer: Plankan har tagit skruv>>