Det Goda Projektet

”Mätningarna bidrar till att vi blir bättre”

Stefan Windefalk, chef ombyggnad på Fabege. Foto: Fabege
Stefan Windefalk, chef ombyggnad på Fabege. Foto: Fabege

Fastighetsbolaget Fabege hör till de aktörer som har infört kvalitetsmätning med PQi i samtliga sina projekt. På eventet Det Goda Projektet berättar Stefan Windefalk, chef ombyggnad på Fabege, om sina erfarenheter och lärdomar om kvalitetsmätning.

Som en av landets större fastighetsägare är frågan vilken betydelse själva projektverksamheten har för Fabege som bolag och för ledningen? 

– Vi är ett projektdrivande företag. Vi har alltid haft många projekt i gång och det är en viktig del av vår verksamhet, dels för att förädla vårt befintliga bestånd och dels för att utveckla våra stadsdelar. 

Vad lägger du för innebörd i begreppet ”kvalitet” i byggprojekt? 

– Ett bra arbetsklimat, bra förutsättningar för ett säkert byggande och som i slutänden levererar en produkt som uppfyller våra kunders höga förväntningar. Och självklart ska alla inblandade känna att man gjort en bra affär. 

På eventet Det Goda Projektet kommer du att berätta mer om hur Fabege gör för att mäta kvaliteten i projekten. Hur viktiga är kvalitetsmätningarna för dig och dina kollegor? 

– Mätningarna bidrar till att vi blir bättre, så det är ett värdefullt verktyg för oss. Det bästa är när vi får en helhetsbild av projektet genom att inkludera flera kompetenser och parter i mätningarna. För vår del handlar det sedan om att arbeta aktivt och kontinuerligt med resultatet för att få ut det bästa av alla inblandade. 

När du tänker på goda projekt som du har varit involverad i, vad har de gemensamt? 

– Bra dialog, förståelse för processen och en kompetent och engagerad organisation. 

Vad ser du själv mest fram emot på eventet Det Goda Projektet?

– Det initiativ som är taget för att samla olika aktörer och representanter inom detta område tycker jag är väldigt bra. Jag ser fram emot att få ta del av vad som är andras recept på ett bra projekt och även att diskutera varandras framgångar och utmaningar. 

Läs mer om eventet och boka biljett här.