Valet 2022

Vad kan man göra åt det ökande byggmaterialpriset?

Byggmaterialpriser
Foto: Getty Images

Materialpriserna skenar och målas upp som en av byggbranschens största utmaningar. Partierna ger olika förklaringar och lösningar för att rädda byggandet i Sverige.

Vad kan man göra åt det ökande byggmaterialpriset?

Liberalerna:

Ett sätt att få ner priserna är materialneutrala klimatkrav. Genom att kommuner föreskriver användandet av specifika material i byggnationen, förvärras prisutvecklingen på byggmaterial. Materialneutrala krav kan bidra till mer innovation och skapa mer prisvärda och klimatsmarta material.

Kristdemokraterna:

Priserna har ökat kraftigt på grund av det oroliga omvärldsläget. Det slår hårt mot privatpersoner men också företag som inte haft tillräcklig höjd i sina avtal. Den viktigaste åtgärden är att bromsa inflationen.

Socialdemokraterna:

Vi befinner oss i en extrem situation med pandemi och krig, vilket påverkar prisnivåerna på byggmaterial. Vi främjar konkurrens men hoppas på en normalisering framöver.

Sverigedemokraterna:

Politiker ska inte försöka reglera priserna på marknaden, endast på ett övergripande plan arbeta för en fungerande ekonomi med rimliga skatter, utan onödiga kostnader och avgifter för företagen. Om man kan påvisa kartellbildning så är det i första hand en polisiär fråga.

Centerpartiet:

Den senaste tidens prisökningar beror till stor del på yttre faktorer men det finns också mycket vi kan påverka själva. Vi menar att Sverige behöver komma tillbaka till en sund och ansvarsfull ekonomisk politik som syftar till långsiktigt hållbara offentliga finanser och låg inflation.

Moderaterna:

Den höga inflationen slår mot alla delar av samhället, även byggsektorn. Politiken kan inte göra något åt höga priser inom en viss sektor, men när priserna stiger är det extra viktigt att säkerställa goda förutsättningar för byggande i övrigt till exempel genom kortare handläggningstider och enklare regler. Samtidigt behövs en ansvarsfull ekonomisk politik i stort som inte bidrar till ytterligare inflation och snabbt kan leda Sverige ur lågkonjunkturen.

Miljöpartiet:

Vi handlar på en global marknad och behöver dels använda den svenska skogsråvaran i första hand till långlivade produkter, till exempel virke till hus. Och dels bli bättre på att använda det material vi redan har, genom återbruk och ombyggnation istället för att som första val riva och bygga nytt. 

Vänsterpartiet:

Inga universallösningar finns men staten måste ta ett större ansvar när priserna ökar och följden är bostadsbrist och ökade hyror. Man måste våga investera i bostäder som vanliga löntagare har råd med. Ett statligt byggbolag ökar möjligheten att hålla jämn byggtakt på billiga hyresrätter även under konjunktursvängar.

Läs mer: