Nyheter

Händelserna som präglade byggåret 2022

2022 har präglats av stora händelser som kriget i Ukraina och dess påverkan på branschen, frågan om Cementas framtid, valet, minskat bostadsbyggande och varsel.
Här presenterar vi ett urval av Byggvärldens nyheter, mest lästa artiklar och förstasidor.

Januari – mars

Stefan Attefall, ordförande i Byggmarknadskommissionen. Foto: Byggmarknadskommissionen.

22 åtgärder mot fusket: Byggmarknadskommissionen summerade sitt två-åriga arbete med att lägga fram förslag på 22 åtgärder för att minska kriminaliteten inom byggsektorn. Bland annat ville man förändra sekretessreglerna för att enklare komma åt fuskarna.

Skattesmäll: Byggmax-grundaren Göran Peterssons bolag på Cypern upptaxeras med över 55 miljoner kronor efter en aktieförsäljning som gjordes 2015.

Tog över Plankan: I november 2021 meddelade Serneke att de hävde sitt kontrakt med Svenska Bostäder för det problemkantade projektet Plankan på Södermalm i Stockholm. Förklaringen var att de inte kunnat enats med beställaren kring ökade kostnader. Via ett ramavtal, anlitade Svenska Bostäder i stället Skanska för att färdigställa 25 lägenheter.

”Det vi tror kommer att hända direkt är att energipriserna kommer att öka och det kommer att påverka samtliga företag i landet och även våra inom byggsektorn.”
/Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen, strax efter att Ryssland invaderat Ukraina.

Ny generaldirektör: Roberto Maiorana tog över rodret som ny generaldirektör för Trafikverket. Han har varit chef för verksamhetsområde Trafik vid Trafikverket sedan 2016 med 1 850 medarbetare indelade i fem områden i Sverige.

Fler överklaganden: Sedan tidigare har Föreningen Urbergsgruppen överklagat regeringens beslut att ge Cementa tillstånd för kalkstensbrytning i Slite. I februari lämnade även Naturskyddsföreningen i en överklagan och senare samma månad gjorde även Greenpeace det.

Första järnvägskontraktet för tunnelbanan: I konkurrens med nio andra anbudsgivare tilldelades Strukton Rail järnvägskontraktet för sträckan Akalla-Barkarby.

18,5
… miljoner kronor tvingades Stockholms stad att betala i skadestånd till restaurang Eriks Gondolen som anser att Slussenbygget har stört deras verksamhet. Domen fastställdes av Mark- och miljööverdomstolen.

Dörr föll från Karlatornet: I början av mars föll en hissdörr ner från Karlatornets 30:e våning och landade på marken där byggnadsarbetare vistades. Senare under året skedde andra incidenter där föremål föll ner från bygget, men lyckligtvis har ingen skadats.

April – juni

Förutspådde tvärnit: I Byggföretagens nya konjunkturrapport förespås en kraftig minskning av byggandet under 2023. Främst när det gäller bostäder. Och det är cementkrisen som är den stora orosfaktorn.

Nya regementen: Fortifikationsverket presenterade planerna på återetableringar och nybyggnationer av flera regements- och kasernområden. På fyra orter ska helt nya militära anläggningar byggas: Falun, Sollefteå, Östersund och Kristinehamn.

Tvärförbindelse Södertörn blir två mil lång och går mellan E4/E20 Vårbybacke till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge.
Bild: Ahlqvist & Almqvist arkitekter

Grönt ljus: Nu är det klart att Tvärförbindelse Södertörn får full finansiering. Leden blir drygt två mil lång. Byggstart beräknas till 2023 och kostnaden blir drygt 15 miljarder kronor.

Årets Byggkvinna: Malin Söderson, vd på Iskad, Industri och Skadesanering, blev Årets byggkvinna. Årets Byggkvinna ska vara en förebild och inspiratör inom bygg- och anläggningsbranschen. Bakom priset, som instiftades 2021, står Byggföretagen och bygginfluencern Sandra Mobaraki.

Dömdes för grova insiderbrott: Två högt uppsatta chefer på fastighetsbolaget Balder döms för grova insiderbrott i den så kallade Collector-härvan. Resterande nio som stått åtalade döms för insiderbrott av normalgraden.

Klartecken: Efter flera turer med överklaganden och godkännanden har nu Mark- och miljööverdomstolen gett klartecken för detaljplanen Hästen 21. Den nya fastigheten kommer uppföras mitt i centrala Stockholm, granne med varuhuset NK.

20%
… högre än förväntat låg anbudspriserna, enligt medlemmar i Sveriges Allmännytta. De ökade kostnaderna syntes även hos de 103 bolag som hade pågående nyproduktion. I 170 av 265 pågående projekt hade entreprenörerna aviserat och åberopat extra betalning eller kommit in med ett nytt kontraktspris.

”Nu gör regeringen den största infrastruktursatsningen någonsin. Fler kommer kunna ta tåget till jobbet, åka säkert på vägen och skicka gods med sjöfarten.”
/Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), när han presenterade regeringens nya nationella plan för infrastruktursatsningar.

Juli – september

Anna-Lena Nordberg, Företagsgranskning, Miia Vuolama, Ekobrottsmyndigheten, Pia Bergman, Skatteverket och Lennart Weiss, Veidekke diskuterade den ökande kriminaliteten i byggsektorn. Foto: Henrik Ekberg

Almedalen: Veckan blev en kortvecka, fem dagar, men hade ändå 100 000 besökare på plats. På programmet fanns över 200 punkter som handlade om byggande. Byggvärlden var på plats och skrev bland annat om skenande byggkostnader och arbetskriminalitet.

Polisanmälan: Tyréns polisanmälde en före detta avdelningschef. Till grund för polisanmälan låg ekonomiska oegentligheter som upptäcktes efter en anmälan till Tyréns visselblåsartjänst.

116
… miljoner kronor krävde Trafikkontoret i Göteborg av Cowi för bland annat bristande fackmannamässighet i bygget av Hisingsbron.

Batterifabriker: Micropowers beslutade sig för att expandera och bygga nytt huvudkontor och produktionsanläggning i Växjö. Volvo meddelade också att deras nya batterifabrik kommer att byggas intill E20 i Mariestad. I Skellefteå var det full fart i bygget av Northvolts stora batterifabrik, och Byggvärlden besökte bygget under våren. I början av året gick Northvolt också ut med att de ska bygga fabriker i Göteborg och Borlänge.

Fängslande byggstart: Utbyggnaden av Österåkeranstalten påbörjades. Totalt satsar regeringen upp emot 20 miljarder på utbyggnaden av antalet platser på landets fängelser. Sammanlagt ska det bli 3 400 nya platser för intagna.

Inför valet: Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen, lyfte cementkrisen som en viktig valfråga samt betydelsen av att den nya regeringen vill se näringslivet och industrin som en medspelare.
Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads ansåg att en av de mest avgörande frågorna för hela branschen var att få bort arbetslivskriminaliteten.

Valenkät: Byggvärlden gjorde en stor enkät med partierna. Kristdemokraterna, som senare fick bostadsministerposten, svarade bland annat att för att lösa cementkrisen behöver miljöbalken ses över så att klimatnyttan vägs in tydligare vid beslutsfattandet. För att hjälpa de yngre in på bostadsmarknaden ville de se startlån för förstagångsköpare, främja bosparande bland unga och att kreditrestriktionerna ses över.

Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna.
Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna. Foto: Byggcheferna

”Ge din kollega lite beröm för att han INTE tillhör nidbilden av en inskränkt, känslokall byggman.”
/Jeanet Corvinius, Byggchefernas ordförande, i en uppmärksammad krönika som handlade om att branschen kryllar av män som vill göra gott, visar empati och försöker jobba inkluderande.

Centrum öppnade upp: Under de tre första dagarna i september invigdes Kirunas nya centrum. Men för LKAB återstår 2 500 bostäder att bygga fram till 2032.

Ny regering: Ulf Kristersson (M) fick uppdraget att bilda ny regering. Två oberoende experter som intervjuades förväntade sig inte några större reformer inom bostadspolitiken som skulle påverka byggbranschen nämnvärt.
Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong, uppmanade den nya regeringen att lösa cementkrisen, eftersom ” utan betong avstannar såväl samhällsutvecklingen som klimatomställningen.”

Krigets påverkan: En rapport från Byggfakta visade att svallvågorna från kriget i Ukraina påverkade även byggbranschen i Sverige. Av alla projekt som flyttats fram i tid under våren och sommaren uppgav hälften kriget som en viktig orsak. Mest har de kommersiella bostadsutvecklarna påverkats.

Oktober – december

Bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).
Bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD). Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Ny bostadsminister: Andreas Carlsson (KD) blev både bostads- och infrastrukturminister i Kristerssons regering. Senare under årets intervjuades han av Byggvärlden och på frågan vilka åtgärder han såg som mest akuta, svarade han:
– Regeringen kommer ta fram reformer för att öka byggandet och tillgängliggöra bostäder för grupper som i dag har svårt att komma in på bostadsmarknaden. På infrastrukturområdet handlar det om att rusta upp väg och järnväg.

Nedgång för kontor: Byggstarterna för kontor minskade något i landet mellan september 2021 och augusti 2022, jämfört med den tidigare tolvmånadersperioden. Men Göteborg går mot strömmen, där ökade nyproduktionen av kontor, visade en rapport från Byggfakta.

Varsel: Flera företag varslade anställda om uppsägning, bland annat Lindbäcks som varslade 100. Andra bolag som meddelade varsel under hösten och som Byggvärlden skrivit om var Serneke, SH Bygg, Hökerum, Götenehus och Bomidul.

Oro för fler varsel: Enligt Byggföretagen finns en stor oro för fortsatta varsel.  Under november var arbetsbrist det enskilt största sakområde som medlemmarna hade frågor om när de ringde deras rådgivning.

Carolina Detterfelt är Årets Byggchef 2022
Carolina Detterfelt, avdelningschef, JM Entreprenad, är Årets Byggchef 2022. Foto: Samuel Karlsson

Årets Byggchef: Carolina Detterfelt, avdelningschef på JM Entreprenad i Stockholm, utsågs till Årets Byggchef 2022. Juryn beskrev henne som: ”En modig ledare som står för framtagande av nya rutiner och inte är rädd för obekväma beslut som kräver omorganisering.”

Det Goda Projektet: Arrangerades för första gången i Stockholm. Huvudarrangör var Byggherrarna och medarrangör Binosight. Byggföretagen och Byggcheferna var partners och Byggvärlden mediapartner. Syftet med eventet var att samla branschens aktörer och under en heldag fokusera på hur vi minskar riskerna för till exempel förseningar, fördyringar, byggfel och olyckor.

Prisades för projektkvalitet: Sperlingens Backe 47 i centrala Stockholm och Uppsala Business Park Labbhus tilldelas kvalitétsutmärkelsen PQi-Utmärkt Projektkvalitét, som delades ut under Det Goda Projektet.

Lyra lämnades över: Vattentornet Lyra stod klar och lämnades över till kommunen, som till sist godkände slutbesiktningen.En tvist om mängden armering i Lyra har pågått under året och i början av december var parterna, NCC och Örebro kommun, fortfarande inte överens.

Cementa-domen: På Luciadagen kom avgörandet som branschen väntat på. Mark- och miljödomstolen beslutade att ge Cementa fortsatt tillstånd att bryta kalk i Slite de närmaste fyra åren.

Cementas anläggning i Slite. Foto: Henrik Ekberg